24/04/2017

22 mart.

24/04/2017

Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.04.2017

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.04.2017

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 (“OMFP 2844/2016”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

Raportul auditorului independent asupra situatiilor finaniare consolidate

Punctul 4: Aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016.

Raportul anual al administratorilor aferent anului 2016

Punctul 5: Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 99.499.571 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,33 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Punctele 6 si 7:  Solicitare completare ordine de zi de la Fondul Proprietatea

Punctul 8: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Punctul 9: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A

Indicatori financiari conform contractului de imprumut EURATOM

Raport privind indicatorii de performanta pentru management

Punctele 10 si 11: 8. Numirea a sase membri ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017. (vot secret)

LISTA CANDIDATILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SN NUCLEARELECTRICA SA PROPUSI DE ACTIONARI  PENTRU PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 24.04.2017

CV Daniela Lulache

CV Nicolae Bogdan Codrut Stanescu

9. Numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

LISTA CANDIDATILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SN NUCLEARELECTRICA SA PROPUSI DE ACTIONARI PENTRU PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 24.04.2017

CV Andreas Eva-Georgeta

CV Anton Cristian-Romulus

CV Gentea Cristian

CV Lulache Daniela

CV Misa Ionut

CV Stanescu Nicolae Bogdan Codrut 

CV Tatar Florin-Constantin

CV Tudorache Iulian-Robert

Punctul 12: Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorii, contractcare urmeaza sa intre in vigoare la data de 26.04.2017

Punctele 13, 15 si 17: Solicitare completare ordine de zi de la Ministerul Energiei

Punctul 14: Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 9.126 lei, indemnizatie care nu va depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 27.378 lei, indemnizatie care nu va depasi de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 16: Aprobarea limitelor indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor numiti dupa data de 26 aprilie 2017 care nu sunt si membri ai Consiliului de Administratie, in intervalul cuprins intre de 5 ori si de 6 ori valoarea mediei pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii precum si aprobarea altor avantaje acordate oricaror directori numiti dupa data de 26 aprilie 2017, mentionate in Nota prezentata actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990.

Punctul 18:  Aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, conform Notei prezentate actionarilor.

Punctul 19: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 17.02.2017 – 15.03.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 20: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 17.02.2017 – 15.03.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Imputerniciri generale

 

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

 

Imputerniciri speciale

 

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) – convocator completat  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – convocator completat  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) – convocator completat  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – convocator completat – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

 

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete) – convocator completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – convocator completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete) – convocator completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – convocator completat   – click aici

 

Proiecte de hotarari

 

Proiect de hotarare AGOA convocator completat 24.04.2017

 

Hotararea AGOA

 

Hotarare AGOA 2/24.04.2017

Comments are closed.

X