Currently set to No Index

Majorare de capital 2015

Prospect proportionat de oferta aferent majorarii de capital social al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Decizia ASF nr. 2662/15.10.2015

Organigrama

Anexa 2 -Situatii Financiare Interimare Consolidate Simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raportul de revizuire al auditorului independent asupra situatiilor financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015

Anexa 3 – Situatii Fianciare Interimare Individuale Simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile ulterioare, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Anexa 4 – Situatii Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile ulterioare

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Anexa 5 – Situatii Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara adptate de Uniunea Europeana

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate

Anexa 6 – Situatii Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile ulterioare\

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Anexa 7 – Situatii Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013, intocmite in conformitate cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara adptate de Uniunea Europeana

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate

Actul Constitutiv al SNN

Formular de subscriere

Formular de revocare a subscrierilor

X