Currently set to No Index

Situatii semestriale

Semestrul I

Raport semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020 (Semestrul I al exercitiului financiar 2020)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale

Situatii Financiare Interimare Consolidate la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Consolidate

Raport semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2020

X