Currently set to No Index

Situatii trimestriale

Trim III

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2020)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru trimestrul III 2020

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2020

Trim I

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2020)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru trimestrul I 2020

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2020

X