Impactul CNE asupra mediului

IMG_2608Aproximativ 20% din energia electrica produsa in Romania la ora actuala, este energie nucleara. De la stabilirea amplasamentului si pana la dezafectare si redarea terenului in folosinta agricola, o centrala nucleara, este evaluata privind impactul atat radiologic cat si neradiologic asupra populatiei si mediului.

Programele de monitorizare a mediului urmaresc controlul emisiilor si verificarea respectarii limitelor si cerintelor impuse de autoritatile de reglementare si control atat din punct de vedere radiologic cat si conventional (neradiologic).

Programul de monitorizare a mediului inconjurator la CNE Cernavoda

Centrala nucleara de la Cernavoda a dezvoltat inca de la inceputul anilor ’80, studii socio-demografice si a implementat programe de monitorizare a radioactivitatii mediului.

Alegerea amplasamentului centralei nuclearoelectrice s-a facut in acord cu specificatiile Normelor Republicane de Securitate Nucleara, care prevad atat factorii ce trebuie luati in considerare in stabilirea amplasamentului din punctul de vedere al securitatii nucleare, cat si criteriile demografice privind zonele de excludere si de populatie redusa.

Factorii care au fost luati in considerare includ, pe de o parte, caracteristicile fizice ale amplasamentului (seismologice, geologice, meteorologice si hidrologice), caracteristicile socio-demografice si de utilizare a terenului si pe de alta parte, caracteristicile de proiect ale reactorului si modul de exploatare propus (utilizarea si nivelul maxim de putere propus, natura si inventarul de radioactivitate, normele si standardele tehnice aplicate la proiectul reactorului, caracteristicile de securitate nucleara considerate in calculele tehnice ale instalatiei si barierele existente in calea eliberarilor de materiale radioactive in mediu).

Pentru protejarea populatiei impotriva riscului expunerii la radiatii, in jurul fiecarui reactor s-au stabilit o zona de excludere, cu raza de 1 km si o zona de populatie redusa, cu raza de 2 km.

Pentru o estimare cat mai corecta a impactului functionarii centralei asupra mediului, in perioada 1984 – 1994 a fost derulat programul de monitorizare preoperationala a mediului la CNE Cernavoda. Masurarile efectuate in cadrul acestui program au detectat modificarile de radioactivitate a mediului produse ca urmare a accidentului de la Cernobil din 1986. Incepand cu anul 1990, valorile concentratiilor radionuclizi in factorii de mediu au revenit la valorile normale de dinainte de 1986.

Centrala nucleara a implementat incepand cu punerea in functiune a Unitatii 1 un program de monitorizare a radioactivitatii mediului, pe baza cerintelor legislatiei nationale si a practicilor validate pe plan international in industria nucleara. In conformitate cu practicile internationale, centrala a construit si si-a dotat propriul Laborator de control al radioactivitatii mediului si a stabilit o retea de puncte de prelevare a probelor, sau de amplasare a unor statii de monitorizare continua, in diferite locatii pe o raza de 30 km in jurul centralei.

Programul de monitorizare de rutina a mediului elaborat la CNE Cernavoda a fost aprobat de catre CNCAN,  in anul 1995, dupa ce a fost auditat de AIEA. Implementarea acestui program a inceput in martie 1996. In perioada 1996 – decembrie 2010, au fost masurate peste 13000 de probe de mediu pentru determinarea concentratiei de radioactivitate.

Tipurile de probe analizate sunt urmatoarele: aer (particule sub forma de aerosoli, iod, vapori de apa), sol, sediment, depuneri atmosferice, probe alimentare (lapte, peste, carne de porc, vita si pui, legume, fructe, oua, cereale) apa de  suprafata, apa potabila, apa freatica,apa pluviala, apa de infiltratie.

Sunt efectuate de asemenea masurari ale dozei gamma externe. In jurul centralei si pe o arie cu raza de 30 Km a fost stabilita o retea de 62  de puncte de monitorizare cu dozimetre termoluminiscente pentru masurarea dozei gamma. Au fost efectuate analize de spectrometrie gamma, analize beta globale si analize specifice pentru detectarea tritiului si C-14 prin spectrometrie cu scintilatori lichizi. Probele alimentare pentru analiza sunt procurate de la producatori locali sau din piata agroalimentara din Cernavoda, Seimeni, Medgidia, Satu Nou. Permanent rezultatele monitorizarii radiologice a mediului sunt comparate cu rezultatele programului de monitorizare preoperationala a mediului desfasurat in perioada 1984 – 1996. Pana in prezent nu au fost detectate modificari ale radioactivitatii mediului in zona orasului Cernavoda fata de perioada anterioara punerii in functiune a unitatii nucleare. Laboratorul de Control Mediu al CNE este Notificat CNCAN No.LI02/2013  ca Laborator de Incercari  pe masuratori probe de mediu.

CNE Cernavoda este autorizata sa utilizezez ca apa de racire apa din fluviul Dunarea, via Canal Dunare – Marea Neagra bief I. Apa calda este returnata in Dunare via canal Seimeni sau in Canalul Dunare- Marea Neagra bief II.

Se utilizeaza substante chimice specifice: hidrazina, morfolina, ciclohexamina pentru conditionarea chimica a sistemelor, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorura ferica, var in procesul tehnologic pentru obtinerea apei deminareralizate in Statia de Tratare Chimica a Apei si bioacid ca agent de control a incarcaturii macrobiologice in apa tehnica de serviciu.

Programul de monitorizare fizico-chimica a efluentului lichid

Acest program fost conceput si aplicat pentru a verifica si controla calitatea apei evacuate de la CNE Cernavoda si de a demonstra respectarea cerintelor Autorizatiei de mediu si a Autorizatiei de gospodarire a apelor.

  • Conform acestui program toate substantele chimice utilizate pentru conditionarea chimica a sistemelor centralei sunt monitorizate in efluentul lichid.
  • Tratamentele cu agent de control al incarcaturii macrobiologice se efectueaza localizat, numai pe circuitul de apa tehnica de serviciu, avand ca scop limitarea fixarii si cresterii scoicilor in conducte si echipamente.
  • Substantele chimice utilizate pentru obtinerea apei demineralizate sunt monitorizate si sunt neutralizate inainte de evacuarea in efluent.

Concentratiile tuturor acestor substante in efluentul lichid se situeaza sub limita autorizata pentru evacuare.

S-au efectuat studii privind impactul termic al evacuarii apei calde in Dunare si Canalul Dunare – Marea Neagra si se masoara temperatura apei calde evacuate astfel incat aceasta sa fie in limitele stabilite in Autorizatia de gospodarire a apelor.

Programul de monitorizare fizico-chimica a efluentului gazos neradioactiv este conceput astfel incat sa permita determinarea concentratiilor de poluanti (altii decat radioactivi) in factorii de mediu. In zona de impact a emisiilor se determina urmatorii poluanti: dioxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, pulberi in suspensie.

Scopul acestui program este de a furniza date exacte privind calitatea efluentului gazos neradioactiv, pentru a demonstra respectarea Autorizatiei de Mediu si a Autorizatiei de Emisii Gaze cu Efect de Sera.

Programul de monitorizare a efluenților radioactivi la CNE Cernavoda

Independent de Programul de Monitorizare a Radioactivității Mediului, la CNE Cernavodă este implementat un Program de Monitorizare a Efluenților Radioactivi Lichizi și Gazoși care asigură controlul și monitorizarea emisiilor radioactive la punctul de evacuare, prin intermediul unor sisteme de măsurare: Monitorul de Efluenți Lichizi și Monitorul de Efluenți Gazoși. Aceste sisteme asigură monitorizarea continuă a emisiilor de efluenți potențiali radioactivi și furnizarea probelor reprezentative necesare evaluării impactului radiologic asupra mediului.

Rezultatele Programului de Monitorizare a Efluenților Radioactivi Lichizi și Gazoși în perioada 1996-2015 confirmă un nivel al emisiilor mult mai mic comparativ cu limitele legale și constrângerile stabilite de organismul de reglementare (CNCAN).

X