Istoric

1976
Finalizarea studiului de fezabilitate Romano-Canadian pentru sistemul CANDU in Romania

Decembrie 1978
Incheierea contractelor intre ROMENERGO si AECL pentru preluarea licentei sistemului CANDU, proiectarea si procurarea echipamentelor specifice partii nucleare ale Unitatii 1

Februarie 1981
Incheierea contractelor companiei romanesti de profil de comert exterior din acea vreme ROMENERGO cu ANSALDO (Italia) si General Electric (SUA) pentru partea clasica a Unitatii 1

1982
Turnarea primului beton la cladirea reactorului Unitatii 1

Decembrie 1985
Sosirea pe amplasament si instalarea vasului reactor (Calandria) la Unitatea 1 CNE Cernavoda.

1989
Montarea canalelor de combustibil la Unitatea 1

Decembrie 1989
(Revolutia romana) – stadiul realizarii investitiei Unitatii 1 este de 45%

Iulie 1990
Prima misiune PRE-OSART la CNE Cernavoda a Agentiei Internationale de Energie Atomica-AIEA de la Viena

August 1991
Incheierea contractului de management de finalizare a Unitatii 1 cu Consortiul AECL-ANSALDO (AAC)

Mai-iunie 1995
Incarcarea cu combustibil nuclear a Unitatii 1

16 aprilie 1996
Prima criticitate a reactorului Unitatii 1

11 iulie 1996
Prima conectare la sistemul electroenergetic national a Unitatii 1 CNE Cernavoda

2 decembrie 1996
Intrarea in exploatare comerciala a Unitatii 1 CNE Cernavoda

30 iunie 1997
Transferul integral al responsabilitatilor conducerii si exploatarii Unitatii 1 de la AAC la personalul roman

2 iulie 1998
Infiintarea Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A. (Hg nr. 365/1998; Mof nr. 246/03.07.1998)

18 mai 2001

Semnarea contractului cu AECL Canada si Ansaldo Nucleare pentru Unitatea 2

Decembrie 2002
Februarie 2003 – Angajamentele de creditare canadiana, italiana, franceza si americana au fost semnate cu Societe Generale, Credit Lyonnais si Banca Romana de Dezvoltare.

24 martie 2003
Intrarea in vigoare a Contractului de Finalizare si Punere in Functiune a Unitatii 2 de la CNE Cernavoda, semnat de SNN, AECL si ANSALDO

30 martie 2003
Imprumutul EURATOM , aprobat de CE este supus eficientizarii prin implementarea unui pachet bine definit de imbunatatirii.

21 Septembrie 2004
Inceperea producerii de combustibil nuclear necesar primei incarcari a reactorului Unitatii 2

15 Septembrie 2005
Fasciculul de combustibil cu numarul 50 000

Decembrie 2005
S-a incheiat procesul de transfer a sistemelor Unitatii 2, cu un total de 154 sisteme transferate cu success echipei de punere in functiune.

Iulie 2006
Finalizarea testului de presiune a circuitului primar al reactorului Unitatii 2

Septembrie 2006
Incarcarea apei grele in circuitul moderator al Unitatii 2

2 decembrie 2006
Aniversarea a 10 ani de functionare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda

15 februarie 2007
Orele 01:29 introducerea primului fascicul de combustibil nuclear in zona activa a reactorului Unitatii 2 de la CNE Cernavoda

22 februarie 2007
Ora 1:30 a fost finalizata incarcarea reactorului cu combustibil nuclear.

2 martie 2007
Incarcarea apei grele in cicuitul de racire al reactorului

6 mai 2007
Ora 23:25 a avut loc initierea reactiei de fisiune in lant (criticitatea) la Unitatea 2

7 august 2007
Ora 17:21 s-a realizat primul paralel al Unitatii 2 cu sistemul energetic national, la 25% din puterea nominala de 700 MWe

12 septembrie 2007
Reactorul Unitatii 2 de la CNE Cernavoda a atins pentru prima data puterea nominala, in cadrul testelor de punere in functiune

26 septembrie 2007
Functionarea timp de 10 zile la putere nominala

28 septembrie 2007
Predarea managementului Unitatii 2 catre SN Nuclearelectrica SA

5 octombrie 2007
Inaugurarea oficiala a Unitatii 2

2 iulie 2008

Aniversarea a 10 ani de activitate, de la infiintarea SNN SA

25 martie 2009

Inregistrarea companiei de proiect SC EnergoNuclear SA, care va fi responsabila pentru construirea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda

Noiembrie 2010

Obtinerea avizului favorabil al Comisiei Europene pt proiectul Unitatilor 3&4, in baza tratatului Euratom.

29 noiembrie 2011

15 ani de exploatare comerciala a Unitatii 1 de la centrala nuclearoelectrica Cernavoda

Noiembrie 2013

Listarea SNN pe Bursa de Valori Bucuresti

9 Noiembrie 2015

Semnarea Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda cu compania China General Nuclear Power Corporation

8 mai 2019

Semnarea Acordului Investitorilor SNN-CGN in forma preliminara

X