Istoric

1976
Finalizarea studiului de fezabilitate Romano-Canadian pentru sistemul CANDU in Romania

Decembrie 1978
Incheierea contractelor intre ROMENERGO si AECL pentru preluarea licentei sistemului CANDU, proiectarea si procurarea echipamentelor specifice partii nucleare ale Unitatii 1

Februarie 1981
Incheierea contractelor companiei romanesti de profil de comert exterior din acea vreme ROMENERGO cu ANSALDO (Italia) si General Electric (SUA) pentru partea clasica a Unitatii 1

1982
Turnarea primului beton la cladirea reactorului Unitatii 1

Decembrie 1985
Sosirea pe amplasament si instalarea vasului reactor (Calandria) la Unitatea 1 CNE Cernavoda.

1989
Montarea canalelor de combustibil la Unitatea 1

Decembrie 1989
(Revolutia romana) – stadiul realizarii investitiei Unitatii 1 este de 45%

Iulie 1990
Prima misiune PRE-OSART la CNE Cernavoda a Agentiei Internationale de Energie Atomica-AIEA de la Viena

August 1991
Incheierea contractului de management de finalizare a Unitatii 1 cu Consortiul AECL-ANSALDO (AAC)

Mai-iunie 1995
Incarcarea cu combustibil nuclear a Unitatii 1

16 aprilie 1996
Prima criticitate a reactorului Unitatii 1

11 iulie 1996
Prima conectare la sistemul electroenergetic national a Unitatii 1 CNE Cernavoda

2 decembrie 1996
Intrarea in exploatare comerciala a Unitatii 1 CNE Cernavoda

30 iunie 1997
Transferul integral al responsabilitatilor conducerii si exploatarii Unitatii 1 de la AAC la personalul roman

2 iulie 1998
Infiintarea Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A. (Hg nr. 365/1998; Mof nr. 246/03.07.1998)

18 mai 2001

Semnarea contractului cu AECL Canada si Ansaldo Nucleare pentru Unitatea 2

Decembrie 2002
Februarie 2003 – Angajamentele de creditare canadiana, italiana, franceza si americana au fost semnate cu Societe Generale, Credit Lyonnais si Banca Romana de Dezvoltare.

24 martie 2003
Intrarea in vigoare a Contractului de Finalizare si Punere in Functiune a Unitatii 2 de la CNE Cernavoda, semnat de SNN, AECL si ANSALDO

30 martie 2003
Imprumutul EURATOM , aprobat de CE este supus eficientizarii prin implementarea unui pachet bine definit de imbunatatirii.

21 Septembrie 2004
Inceperea producerii de combustibil nuclear necesar primei incarcari a reactorului Unitatii 2

15 Septembrie 2005
Fasciculul de combustibil cu numarul 50 000

Decembrie 2005
S-a incheiat procesul de transfer a sistemelor Unitatii 2, cu un total de 154 sisteme transferate cu success echipei de punere in functiune.

Iulie 2006
Finalizarea testului de presiune a circuitului primar al reactorului Unitatii 2

Septembrie 2006
Incarcarea apei grele in circuitul moderator al Unitatii 2

2 decembrie 2006
Aniversarea a 10 ani de functionare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda

15 februarie 2007
Orele 01:29 introducerea primului fascicul de combustibil nuclear in zona activa a reactorului Unitatii 2 de la CNE Cernavoda

22 februarie 2007
Ora 1:30 a fost finalizata incarcarea reactorului cu combustibil nuclear.

2 martie 2007
Incarcarea apei grele in cicuitul de racire al reactorului

6 mai 2007
Ora 23:25 a avut loc initierea reactiei de fisiune in lant (criticitatea) la Unitatea 2

7 august 2007
Ora 17:21 s-a realizat primul paralel al Unitatii 2 cu sistemul energetic national, la 25% din puterea nominala de 700 MWe

12 septembrie 2007
Reactorul Unitatii 2 de la CNE Cernavoda a atins pentru prima data puterea nominala, in cadrul testelor de punere in functiune

26 septembrie 2007
Functionarea timp de 10 zile la putere nominala

28 septembrie 2007
Predarea managementului Unitatii 2 catre SN Nuclearelectrica SA

5 octombrie 2007
Inaugurarea oficiala a Unitatii 2

2 iulie 2008

Aniversarea a 10 ani de activitate, de la infiintarea SNN SA

25 martie 2009

Inregistrarea companiei de proiect SC EnergoNuclear SA, care va fi responsabila pentru construirea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda

Noiembrie 2010

Obtinerea avizului favorabil al Comisiei Europene pt proiectul Unitatilor 3&4, in baza tratatului Euratom.

29 noiembrie 2011

15 ani de exploatare comerciala a Unitatii 1 de la centrala nuclearoelectrica Cernavoda

Noiembrie 2013

Listarea SNN pe Bursa de Valori Bucuresti

9 Noiembrie 2015

Semnarea Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda cu compania China General Nuclear Power Corporation

8 mai 2019

Semnarea Acordului Investitorilor SNN-CGN in forma preliminara

12 iunie 2020

Aprobare in AGA SNN a incetarii negocierilor cu CGN

21 septembrie 2020

Incepand din 21.09.2020, SNN a fost inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell in contextul trecerii pietei de capital din Romania de la statutul de Piata de Frontiera la statutul de Piata Emergenta Secundara.

9 octombrie 2020

România și Statele Unite ale Americii au parafat un acord interguvernamental extins care permite cooperarea în ceea ce privește domenii de importanță pentru România, cum ar fi proiectul Unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavodă, retehnologizarea Unității 1, precum și cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România.

X