Currently set to Index
Currently set to Follow

Sisteme de management

S.N. Nuclearelectrica SA a dezvoltat si mentine un Sistem General de Management care se conformeaza prevederilor Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, (republicata cu completarile si modificarile ulterioare) si Normelor pentru Sisteme de Management al Calitatii aplicabile in domeniul nuclear (NMC), emise de CNCAN.

Cerintele Sistemului de Management SNN se aplica tuturor activitatilor si proceselor desfasurate in SNN S.A.

Conducerea SNN SA a delegat Sucursalelor responsabilitatea dezvoltarii si implementarii unor parti ale Sistemului de Management al SNN pentru activitatile specifice realizate in  cadrul acestora, fara ca aceasta sa conduca la diminuarea raspunderii sale privind eficacitatea sistemului in ansamblu. In consecinta, Sucursalele CNE Cernavoda si FCN Pitesti si-au dezvoltat Sisteme de Management proprii in corelare cu cerintele Sistemului de Management al SNN precum si cu cerintele legale aplicabile domeniului de activitate specific. Sistemele de Management ale Sucursalelor sunt analizate si acceptate de conducerea SNN.

Sistemul de Management Integrat aplicat de CNE Cernavoda este focalizat pe indeplinirea cerintelor de securitate nucleara care deriva din normele si cerintele CNCAN ce stau la baza emiterii autorizatiei de functionare a Unitatilor 1 si 2 de la Cernavoda si a depozitului de combustibil ars (DICA) concomitent cu indeplinirea tuturor celorlalte cerinte referitoare la: asigurarea calitatii, protectia mediului inconjurator, sanatate si securitate in munca, performante economico-financiare, cerinte referitoare la protectia fizica, protectia informatiilor clasificate si actiuni in situatii de urgenta.

Sistemul de management integrat aplicat de FCN Pitesti este focalizat pe indeplinirea cerintelor care deriva din normele si cerintele CNCAN ce stau la baza emiterii autorizatiei de producere a combustibilului nuclear concomitent cu indeplinirea tuturor celorlalte cerinte referitoare la: asigurarea calitatii, protectia mediului inconjurator, sanatate si securitate in munca, performante economico-financiare, cerinte referitoare la protectia fizica, protectia informatiilor clasificate si actiuni in situatii de urgenta.

Respectarea cerintelor aplicabile sistemelor de management al calitatii stabilite in Normele CNCAN este evaluata periodic de catre CNCAN in scopul reinnoirii autorizatiilor pentru sistemele de management al calitatii detinute de S.N. Nuclearelectrica SA (Sediul Central, Sucursala CNE Cernavoda si Sucursala FCN Pitesti), in conformitate cu cerintele Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata cu completarile si modificarile ulterioare

Sucursalele CNE si FCN detin certificate de conformitate a Sistemului de Management cu cerintele standardelor ISO 14001 “Sisteme de Mangement de mediu” si ISO 45001 “Sisteme de Management al sanatatii si securitatii in munca”.

Ambele sucursale sunt inregistrate in sistemul comunitar de management de mediu EMAS conform Regulamentului (CE) nr. 1221/ 2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si Regulamentul (UE) 2017/ 1505 al Comisiei din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II, III

La nivelul SNN S.A., Sediul Central si Sucursalele CNE Cernavoda si FCN Pitesti, s-a implementat si certificat un sistem de management anti-mita conform standardului ISO 37001:2016. Integrarea sistemului anti-mita in sistemul de management al SNN S.A contribuie la dezvoltarea culturii integritatii si transparentei precum si a unui mediu de business care promoveaza etica si conformitatea.

X