Sisteme de management

S.N. Nuclearelectrica SA a dezvoltat si mentine un Sistem General de Management care se conformeaza prevederilor Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, (republicata cu completarile si modificarile ulterioare) si Normelor pentru Sisteme de Management al Calitatii aplicabile in domeniul nuclear (NMC), emise de CNCAN.

Cerintele Sistemului de Management SNN se aplica tuturor activitatilor si proceselor desfasurate in SNN S.A.

Conducerea SNN SA a delegat Sucursalelor responsabilitatea dezvoltarii si implementarii unor parti ale Sistemului de Management al SNN pentru activitatile specifice realizate in  cadrul acestora, fara ca aceasta sa conduca la diminuarea raspunderii sale privind eficacitatea sistemului in ansamblu. In consecinta, Sucursalele CNE Cernavoda si FCN Pitesti si-au dezvoltat Sisteme de Management proprii in corelare cu cerintele Sistemului de Management al SNN precum si cu cerintele legale aplicabile domeniului de activitate specific. Sistemele de Management ale Sucursalelor sunt analizate si acceptate de conducerea SNN.

Sistemul de Management Integrat aplicat de CNE Cernavoda este focalizat pe indeplinirea cerintelor de securitate nucleara care deriva din normele si cerintele CNCAN ce stau la baza emiterii autorizatiei de functionare a Unitatilor 1 si 2 de la Cernavoda si a depozitului de combustibil ars (DICA) concomitent cu indeplinirea tuturor celorlalte cerinte referitoare la: asigurarea calitatii, protectia mediului inconjurator, sanatate si securitate in munca, performante economico-financiare, cerinte referitoare la protectia fizica, protectia informatiilor clasificate si actiuni in situatii de urgenta.

Sistemul de management integrat aplicat de FCN Pitesti este focalizat pe indeplinirea cerintelor care deriva din normele si cerintele CNCAN ce stau la baza emiterii autorizatiei de producere a combustibilului nuclear concomitent cu indeplinirea tuturor celorlalte cerinte referitoare la: asigurarea calitatii, protectia mediului inconjurator, sanatate si securitate in munca, performante economico-financiare, cerinte referitoare la protectia fizica, protectia informatiilor clasificate si actiuni in situatii de urgenta.

Respectarea cerintelor aplicabile sistemelor de management al calitatii stabilite in Normele CNCAN este evaluata periodic de catre CNCAN in scopul reinnoirii autorizatiilor pentru sistemele de management al calitatii detinute de S.N. Nuclearelectrica SA (Sediul Central, Sucursala CNE Cernavoda si Sucursala FCN Pitesti), in conformitate cu cerintele Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata cu completarile si modificarile ulterioare

Sistemele de Management Integrat implementate de catre Sucursalele CNE Cernavoda si FCN Pitesti  se conformeaza atat cerinţelor legale si de reglementare in domeniul nuclear impuse de CNCAN cat si cerintelor din Standarde Internationale voluntare cum ar fi ISO 14001 – Sistem de management de mediu, ISO 45001 – Sistem de sanatate si securitate in munca, ISO 27001 – Sistem de management al securitatii informatiei si EMAS – Eco Management and Audit Scheme (Sistem Comunitar de Management de Mediu si Audit).

Conformarea Sistemelor de Management implementate in cadrul Sucursalelor CNE Cernavoda si FCN Pitesti la cerintele standardelor ISO 14001 si ISO 45001 este certificata de catre Organismul de Certificare SRAC Cert.  Implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemelor de management certificate se evalueaza anual de Organismul de certificare.

X