Currently set to Index
Currently set to Follow

Obiective

shutterstock_96602209

 1. Operarea unităților nucleare în condiții de siguranță și securitate nucleară pentru personal, populație, mediu și activele de producție
 2. Asigurarea cadrului organizatoric pentru dezvoltarea structurii de grup care să integreze toate subunitățile SNN, sucursale și filiale
 3. Optimizarea și eficientizarea continuă a structurii organizatorice a Societății, elaborarea și implementarea strategiei de resurse umane la nivelul societății prin raportare la volumul de activitate precum și la complexitatea proiectelor de investiții derulate
 4. Realizarea producției fizice de fascicule de combustibil planificată, în acord cu bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, respectiv cu planurile de fabricație ale Sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești
 5. Asigurarea unei producții de energie la nivelul standardelor din industrie aferente primelor 25% (top quartile-in terminologie WANO/INPO) reactoare din lume din punctul de vedere al factorului de capacitate mediat pe timpul exploatării comerciale (since in service)
 6. Valorificarea producției de energie electrică în condiții de eficiență economică și predictibilitate
 7. Asigurarea performanței financiare a Companiei în condiții de eficiență economică și sustenabilitate pe termen mediu și lung
 8. Derularea proiectelor investiționale în conformitate cu obiectivele de investiții aprobate
 9. Implementarea proiectelor de modernizare, integrare și securizare a fluxului informațional și infrastructurii IT (hardware, software și cybersecurity)
 10. Dezvoltarea sistemului de control intern în cadrul SN Nuclearelectrica S.A.
 11. Respectarea principiilor guvernanței corporative și a codului de etică și integritate
 12. Consolidarea strategiei de comunicare externă ca bază pentru o dezvoltare durabilă, în strânsă legătură cu acceptanța și susținerea publică față de energia nucleară în România
X