Pregatire si autorizare

Complexitatea si gradul de risc ale instalatiilor unei centrale nucleare impun asigurarea unei forte de munca de inalt nivel calitativ si mentinerea in timp a competentei si performantelor acesteia.

Prin pregatirea competenta, abilitatea si efortul tuturor salariatilor, Centrala Nucleara de la Cernavoda isi indeplineste misiunea de a produce energie electrica si termica, in conditii de securitate nucleara pentru salariati, instalatii, populatie si mediul inconjurator.

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI DE PREGATIRE SI AUTORIZARE PERSONAL CNE CERNAVODA

Asigurarea unei securitati maxime in exploatarea centralei prin pregatirea unui personal care sa cunoasca foarte bine, atat practic cat si teoretic, tehnologia nucleara, echipamentele, procedurile de exploatare si intretinere ale centralei.

Misiunea Departamentului de Pregatire si Autorizare Personal este de a gasi caile si metodele necesare asigurarii unei forte de munca pregatite conform cu cerintele si politicile internationale referitoare la industria nucleara.

Exigentele privind siguranta in industria nucleara au facut ca problematica factorului uman sa fie avuta in vedere la cresterea sigurantei instalatiei. De aceea, echipa manageriala a CNE Cernavoda pune mare accent pe intelegerea problemelor legate de interactiunea om – instalatie, pe imbunatatirea performantelor umane si pe pregatirea personalului.

pregatireLa CNE Cernavoda, resursele umane sunt primordiale si se acorda o atentie cu totul deosebita pregatirii adecvate a acestora in vederea imbunatatirii continue a activitatii tuturor angajatilor, avand ca scop indeplinirea cu succes a misiunii si obiectivelor centralei.

Metodologia de pregatire adoptata de CNE adera la principiile de Abordare Sistematica a Pregatirii (ASP) , sistem recomandat de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) .

ASP reprezinta un model universal de dezvoltare a programelor de pregatire aplicat de catre organizatiile nucleare din intreaga lume.

Adoptarea ASP de catre CNE Cernavoda asigura o pregatire eficienta a personalului, accentuind atit cunostintele tehnice si practice cit si cunostinte despre factorii umani, aptitudini si atitudini. Sistemul ASP include cerinte de asigurare a calitatii incluse iar folosirea acestuia asigura un sistem de pregatire auditabil si intr-o continua imbunatatire, la CNE Cernavoda.

Din faza initiala, la inceputul anilor 90, Departamentul de Pregatire si Autorizare Personal al CNE Cernavoda a asigurat cerintele de pregatire ale personalului centralei.

CNE Cernavoda pastreaza similaritatea cu celelalte centrale nucleare in ceea ce priveste pregatirea personalului, cele doua grupuri de baza care necesita pregatire fiind personalul cu studii superioare si personalul cu studii medii.

Prin procesul de angajare a personalului se urmareste selectarea acelor candidati cu experienta si calificare aplicabile in domeniul nuclear precum si a proaspetilor absolventi de liceu si de facultate, pregatirea de baza facandu-se imediat dupa angajare.

Pentru noii angajati cu experienta si calificare in domeniu, exista proceduri pentru a se acorda credite pe anumite domenii din programul de pregatire de baza.

Pregatirea personalului la CNE Cernavoda este orientata pe atributiunile angajatilor din fiecare categorie de functii, asigurindu-se cunostintele si indeminarile absolut necesare pentru a-si desfasura activitatea intr-un mod sigur si eficient. Aceste nevoi de pregatire sunt definite in Cerintele de Pregatire Specifice Postului (CPSP).

Aceste cerinte de pregatire sunt stabilite pe baza unor analize facute de persoane calificate, experti in domeniul respectiv de activitate.

Instruirea personalului centralei nucleare este o responsabilitate a Departamentului Pregatire si Autorizare Personal.

Pregatirea pentru fiecare categorie de functii este formata din grupuri de pregatire numite blocuri de pregatire. Fiecare bloc de pregatire contine programe de pregatire, fiecare program de pregatire fiind format din cursuri de pregatire iar fiecare curs din module de pregatire.

In cadrul Departamentului Pregatire si Autorizare Personal sunt prezentate urmatoarele programe de pregatire:

 • Orientarea in centrala
 • Stiinte fundamentale
 • Securitatea muncii
 • Protectia muncii
 • Radioprotectie
 • Planuri de urgenta
 • Conducere si supraveghere
 • Asigurarea calitatii
 • Tehnologia nucleara
 • Pregatirea si autorizarea operatorilor
 • Calificari si autorizari interne

Unele din programele mai sus mentionate sunt generice si sunt prezentate ca cerinte de pregatire pentru toate categoriile de functii din centrala, altele sunt programe departamentale si sunt specifice unei singure categorii de functii.

Materialele de pregatire elaborate de Departamentul Pregatire si Autorizare Personal au la baza materialele de pregatire obtinute prin transferul de tehnologie din cadrul contractului AECL si adaptate conditiilor specifice din cadrul CNE Cernavoda. In elaborarea materialelor de pregatire s-a folosit de asemenea experienta de exploatare a altor centrale nucleare. Alte surse utilizate sunt COG, organizatii internationale precum AIEA , INPO si experienta industriala.

Vazut din afara, Departamentul Pregatire si Autorizare Personal este probabil unic din acest punct de vedere, toate programele de pregatire fiind bazate pe pricipiile ASP. Aceasta politica este inclusa in documentele de referinta ale centralei.

Odata identificata necesitatea pregatirii intr-o anumita directie, personalul Departamentului de Pregatire si Autorizare Personal si expertii CNE vor coopera in vederea elaborarii de CPSP-uri pentru categoria de functii ce trebuie instruita.

CPSP-urile fiind stabilite, personalul Departamentului Pregatire si Autorizare Personal efectueaza o analiza a cerintelor de pregatire pentru identificarea cunostintelor, aptitudinilor si atitudinilor (CAA) si competenta ceruta pentru desfasurarea activitatii. Acestea vor fi inregistrate ca parte componenta a pachetelor de pregatire.

pregatgire 2Urmatoarea etapa in aplicarea principiilor ASP este faza de proiectare unde CAA / competentele sunt transformate in obiective de pregatire si se alege configuratia de pregatire. Are loc apoi elaborarea testelor pentru verificarea cursantilor. Testele vor adresa cerintele din obiectivele de pregatire. Se stabilesc raspunsurile corecte pentru fiecare intrebare din test. Toate intrebarile si raspunsurile sunt supuse unei verificari si apoi aprobate.

Faza de dezvoltare conform ASP consta din elaborarea tuturor materialelor de pregatire necesare atingerii obiectivelor. Aceste materiale de pregatire pot include:

 • planul de lectie in clasa;
 • planul de lectie la simulator;
 • materialele de pregatire;
 • notele instructorului;
 • materiale de referinta pentru evaluare;
 • manualul de pregatire.

In faza de implementare, pregatirea este organizata folosind materiale de pregatire dezvoltate, este prezentata in configuratia aleasa si cursantii vor fi testati folosind intrebarile elaborate pe durata fazei de proiectare.

In faza de evaluare sunt evaluate toate aspectele pregatirii pe baza datelor adunate in fiecare din celelalte faze. Acesta este un feedback folosit la imbunatatirea programului de pregatire. Feedback-ul este de natura interna cit si externa.

Scopul final al programelor de pregatire utilizind pricipiile ASP este de a forma personal in toate categoriile de functii cu competenta necesara pentru a exploata si intretine sigur, eficient si efectiv centrala nucleara.

Personalul de pregatire nou angajat este instruit de catre instructori calificati. Toate materialele folosite la pregatirea personalului nou angajat sunt elaborate si prezentate conform principiilor ASP.

Departamentul de Pregatire si Autorizare Personal este localizat in imediata apropiere a limitei zonei de excludere a CNE, in cladirea Pavilion 2. Tot aici se afla instalat Simulatorul Full – Scope in timp real.

Simulatorul asigura facilitati de instruire practica intr-un mediu identic celui din Camera de Comanda Principala a Unitatii 1. Programul de pregatire pentru autorizare CNCAN a personalului de exploatare consta in pregatirea teoretica si practica intensiva pe Simulator.

Cladirea Pavilion 2 cuprinde 13 sali de clasa, 4 laboratoare bine dotate si o sala cu 10 calculatoare pentru e-learning si pentru pregatirea cursantilor privitor la utilizarea aplicatiilor specifice centralei. Cele 4 laboratoare sunt dedicate urmatoarelor specialitati: Mecanica, Metrologie, Performante Umane si Radioprotectie si Protectia Muncii. Salile de clasa sunt dotate cu mese si scaune confortabile care pot fi configurate in aranjament de tip sala de clasa sau conferinta precum si cu echipament audio-video performant. 

X