GDPR

Incepand cu data de 25.05.2018, SNN aplica prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

In acest sens, SNN va aduce la cunostinta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea prezentarii conditilor aplicabile si drepturilor dumneavoastra.

Pentru orice informatii suplimentare cu privire la politica SNN de prelucrare a datelor  cu caracter personal, va rugam sa va adresati companiei, fie pe email la ofiterul responsabil cu protectia datelor personale (email dpo@nuclearelectrica.ro) sau in scris pe fax: 021.316.94.00 sau la adresa de corespondenta: strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, in atentia “Responsabilului pentru protectia datelor personale”.

Politica privind prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal in cadrul SNN SA

 

 

Suntem Societatea Nationala Nuclearelectrica SA cu sediul in Bucuresti, strada Polona nr. 65, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7403/1998, avand codul unic de identificare RO10874881, site web www.nuclearelectrica.ro, telefon 021.203.82.00, fax 021.316.94.00, email office@nuclearelectrica.ro, reprezentanta legal prin Director General Cosmin Ghita

 • Personal SNN SA si rude/ afini ale acestuia, inclusiv copii,
 • Vizitatori ai sediilor/ proprietatilor SNN, inclusiv copii,
 • Actionarii SNN SA,
 • Public, mass media, organizatii neguvernamentale, organizatii profesionale cu care personalul SNN SA intra in contact,
 • Personal si reprezentanti ai autoritatilor,
 • Personal si reprezentanti ai organizatiilor persoane juridice cu care SNN SA intra in contact in derularea unei relatii de afaceri sau in etapele premergatoare acestora, in scopul convenirii unei relatii de afaceri
 • Candidati pentru posturile din SNN scoase la concurs,
 • Persoane care utilizeaza platforma de avertizor de integritate de pe site-ul web al SNN, daca aleg sa isi comunice datele personale.

Enumerarea nu este limitativa, SNN SA trebuie sa protejeze drepturile si libertatile tuturor persoanelor vizate cu care intra in relatie, in raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin intermediul site-ului SNN:

Pentru oferte de munca:

 • Informatiile dvs. de contact, CV-ul, certificari, diplome de calificare si informatiile despre locul de munca dorit.
 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon si alte informatii de contact;
 • CV-ul sau scrisoarea de intentie, experienta de lucru anterioara si / sau relevanta sau alte experiente, educatie sau alte informatii pe care ni le furnizati in sprijinul unei aplicatii si / sau al procesului de aplicare si recrutare;
 • Orice alte informatii demografice obtinute in timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informatii despre cetatenia dumneavoastra, informatii medicale sau de sanatate comunicate de candidat , cazier juridic
 • Informatii din referinte si / sau informatii primite din verificarile de fond (daca este cazul), inclusiv informatiile furnizate de terti; inclusiv, dar fara a se limita la scrisori de recomandare.
 • Informatiile referitoare la orice antecedente din relatiile anterioare de angajare.

 

Pentru avertizorul de integritate:

 • Date de identificare (nume, prenume, data nasterii, profesia, adresa de corespondenta, adresa de email, telefon de contact) in vederea inregistrarii sesizarii dumneavoastra si posibilitatii de contact pentru clarificari/informari ulterioare despre mersul anchetei;
 • Documente doveditoare aduse in sprijinul sesizarii depuse;
 • Alte date cu caracter personal obtinute de la dumneavoastra in cadrul procesului de anchetare a sesizarii depuse de dumneavoastra (date istorice, date financiare, date sociodemografice etc), in functie de speta semnalata si doar in masura in care aceste date vor fi absolut necesare pentru derularea anchetei.

Date colectate in mod direct:

 • Nume, prenume, cetatenie, locul de munca, seria si numarul cartii de identitate, data eliberarii si expirarii, codul numeric personal, nr., serie marca aparate de fotografiat, filmat, stick-uri, card-uri de memorie, lapto-uri si altele similare, nr. si marca autovehiculului, date necesare in vederea elaborarii dosarului de acreditare in cazul unor vizite pe amplasamentele SNN, CNE Cernavoda si FCN Pitesti.
 • Date comerciale de la contractori: denumire firma, sediu, numar de inregistrare la registrul comertului, cod unic de identificare, adresa, reprezentanti legali, conturi bancare, date personale ale reprezentantilor legali, date financiare necesare la depunerea ofertelor in derularea proceselor de achizitie, CV-uri ale angajatilor, certificari, autorizatii
 • Date cu caracter personal primite de la terti in baza exercitarii diferitelor drepturi legale, primite pe email sau prin posta
 • Date cu caracter personal din registrul actionarilor in vederea derularii operatiunilor de piata de capital, in conformitate cu legislatia in vigoare. SNN nu colecteaza direct datele cu caracter personal ale actionarilor, ci le primeste securizat prin intermediul Depozitarului Central. Exceptia este solicitarea suplimentara de documente in vederea platii dividendelor pentru actionari persoane nerezidente.
 • Date cu caracter personal despre angajati
 • Informatiile pe care le obtinem din alte surse, cum ar fi agentii de credit, agentii de prevenire a fraudelor, precum si de alti furnizori de date.

Prelucrarea de categorii speciale de date cu character personal  

Nu colectam date privind sanatatea dvs., etnia, credintele religioase sau politice, apartenenta sindicala etc., cu exceptia cazurilor in care acest lucru este absolut necesar conform legii si/ sau in protejarea intereselor, drepturilor si/sau libertatilor dvs sau in cazul in care aceste informatii sunt depuse de catre dumneavoastra. Atunci cand iacolectam astfel de date, ne limitam la circumstante specifice.

 

Datele minorilor 

Colectam date cu privire la minori in urmatoarele situatii:

 • Daca sunt copiii angajatilor nostri (sau personal asimilat, precum directori cu mandat), cu consimtamantul parintilor sau tutorilor,
 • In cazul organizarii unei vizite la Sediul Central sau la una dintre Sucursalele SNN unde accesul este permis in baza unui dosar de acreditare care contine date personale,
 • In cazul primirii unor solicitari de sponsorizare de la asociatii neguvernamentale, oferite in baza consimtamantului parintilor sau tutorilor acestora.

 

Activitatile de prelucrare de catre SNN a datelor cu caracter personal vor fi limitate la indeplinirea scopului pentru care au fost colectate si pot fi: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere.

SNN prelucreaza date personale numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • Dumneavoastra va dati consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine SNN SA;
 • prelucrarea este necesara pentru va proteja interesele vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de SNN sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale dumneavoastra, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

 

Informatiile prezentate pe www.nuclearelectrica.ro sunt considerate a fi de interes public si pot fi distribuite sau copiate, cu exceptia cazurilor in care exista specificatii care interzic acest lucru.

In cazul in care vizitatorii site-ului www.nuclearelectrica.ro furnizeaza anumite date cu caracter personal, solicitate in special in cadrul procesului de recrutare prin aplicatia online SNN Jobs sau prin intermediul formularului aferent rubricii “Avertizor de integritate”, inclusiv nume, prenume, istoric profesional, CV, adresa de corespondenta, numere de telefon, fotografie si alte date furnizate de dvs., aceste date vor fi gestionate in mod sigur, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile in baza Regulamentului UE 2016/679.

SN NUCLEARELECTRICA SA (SNN SA) va lua toate masurile pentru a garanta siguranta datelor personale. In derularea serviciilor sale, va apela numai la angajati si firme terte carora li se va aplica obligatia de respectare a secretelor profesionale. Persoanele interesate pot lua oricand legatura cu SNN SA in vederea exercitarii drepturilor care ii revin in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 (de acces, rectificare, stergere sau restrictionare, portabilitate si opozitie a prelucrarii datelor personale stocate, sau pentru retragerea consimtamantului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

La nivelul SNN SA sunt stabilite o serie de masuri procedurale pentru respectarea si protejarea securitatii fizice si electronice a datelor cu caracter personal colectate. Datele dumneavoastra personale nu vor fi distribuite catre alte institutii sau autoritati publice decat exista o obligatie legala sau v-ati dat consimtamantul in acest sens.

Vizitatorilor site-ului le sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal.

 

Site-ul www.nuclearelectrica.ro nu colecteaza informatii in scopuri comerciale.

 

In cazul in care sunteti reprezentant mass-media inscris in baza de date a SNN, este necesar sa comunicati consimtamantul expres pentru prelucrarea si stocarea datelor dumneavoastra cu character personal de catre SNN prin raspuns la mailul transmis de Valentina Dinu, Sef Departament Comunicare si Relatii cu Investitorii in cadrul SNN. In cazul in care doriti sa va inregistrati in baza de date a SNN, este necesar sa transmiteti un email pe adresa vdinu@nuclearelectrica.ro si sa ne comunicati acordul expres in baza politicii SNN de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prin  transmiterea de solicitari de informatii, interviuri, puncte de vedere etc, dvs in calitate de ziaristi,  sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si transferul datelor dvs., conform descrierii din prezenta politica. Daca nu doriti ca informatiile dvs. sa fie colectate, utilizate si transferate conform celor descrise de aceasta politica, va puteti retrage consimtamantul.

Pentru a retrage consimtamantul dvs., va rugam sa ne transmiteti un e-mail la vdinu@nuclearelectrica.ro. In situatia in care procedati la revocarea consimtamantului dvs., informatiile dvs. vor fi eliminate din baza noastra de date. Informatiile colectate si aplicatiile noastre sunt stocate in Uniunea Europeana si sunt supuse prevederilor Regulamentului 679/2016.

 

Informatiile pe care le colectam

Colectam informatii despre dvs. atunci cand ne transmiteti prin e-mail sau prin posta  date cum ar fi:

 • Informatiile dvs. de contact:  nume, prenume, adresa de e-mail, informatii despre locul de munca, adresa, numarul de telefon si alte informatii de contact
 • Nume, prenume, cetatenie, locul de munca, seria si numarul cartii de identitate, data eliberarii si expirarii, codul numeric personal, nr., serie marca aparate de fotografiat, filmat, stick-uri, card-uri de memorie, laptop-uri si altele similare, nr. si marca autovehiculului, date necesare in vederea elaborarii dosarului de acreditare in cazul unor vizite pe amplasamentele SNN, CNE Cernavoda si FCN Pitesti.
 • Orice alte informatii demografice obtinute in timpul procesului de acreditare sau de organizare al unui eveniment cu presa (formal sau informal), cum ar fi sexul, informatii despre cetatenia dumneavoastra, informatii medicale sau de sanatate comunicate.

Recomandari SNN

Informatiile pe care ni le transmiteti nu trebuie sa contina date din categoriile speciale indicate de GDPR referitoare la:

1. Originea rasiala sau etnica;

2. Convingerile politice, filozofice sau religioase;

4. Apartenenta la un sindicat sau la un partid politic;

5. Istoricul infractiunilor, al procedurilor penale, al sanctiunilor si/sau al amenzilor;

6. Orice numar de identificare a unei persoane la nivel national.

Punerea la dispozitie a oricareia sau tuturor informatiilor din prezenta sectiune, in cuprinsul corespondentei  . atrage suportarea de catre dvs. in intregime a riscurilor asociate, in sarcina SNN nefiind retinuta nicio obligatie sau raspundere in acest sens, intrucat SNN nu prelucreaza niciuna dintre datele indicate in prezenta sectiune de recomandari.

Cum folosim informatiile pe care le colectam

Informatiile dvs. vor fi utilizate de SNN in scopul realizarii procesului de comunicare atat in baza Legii 544/2001, cat si in scopul organizarii unor vizite tehnice pe amplasamentul SNN, CNE Cernavoda si FCN Pitesti.

Elaborarea  si / sau transmiterea informatiilor solicitate  conform legislatiei in vigoare.

In vederea realizarii bazei de date  ziaristi acreditati, SNN va colecta, prelucra si stoca informatiile dvs.

 

Cine poate avea acces la informatiile dvs.

SNN restrictioneaza accesul la informatiile personale pe care le furnizati strict la nivelul personalului angajat si specializat in gestionarea procesului de comunicare si, in conformitate cu procedurile interne, la nivelul conducerii executive si ne-executive a SNN.

SNN poate fi obligata sa dezvaluie informatiile dvs. unor terte parti externe, cum ar fi

autoritatile locale, instantele judecatoresti si tribunale, organismele de reglementare si / sau organismele/ autoritatile de aplicare a legii, apararii sigurantei nationale (dupa caz) in scopul respectarii legilor si a reglementarilor aplicabile sau ca raspuns la o procedura legala.

 

Minori

SNN nu colecteaza in mod deliberat informatii referitoare la persoane minore.

 

Cat timp vom pastra datele cu caracter personal?

In vederea gestionarii fluxului de comunicare, SNN va stoca pe timp nelimitat datele dvs in baza de date aferenta procesului de comunicare, iar datele aferente vizitelor tehnice pe amplasament vor fi stocate pentru o perioada de un 1 an, ulterior acestea fiind sterse. Datele cu caracter personal colectate in vederea indeplinirii obligatiilor din legea 544/2001 vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani.

Nu va stocam datele cu caracter personal mai mult decat este necesar pentru scopul pentru care le-am retinut sau pentru a respecta o lege sau cerinta statutara.

 

Site-ul SNN foloseste cookies. Explicatiile de mai jos au scopul de a va informa cu privire la gestionarea cookies de catre site-ul SNN in contextul navigarii site-ului nostru de catre dumneavoastra.

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand „pasive”, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.

Cookie-urile utilizate de site-ul SNN au scopul de a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienta mai buna de navigare pentru fiecare utilizator in parte si anume pentru:

• imbunatatirea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;

• furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta pagina de internet catre SNN, in calitate de detinator al acestei pagini de internet;

• limba in care este vizualizata o pagina de internet;

 

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se utilizeaza aceasta pagina de internet, SNN poate adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta si mai accesibila pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de catre utilizatorii acestei pagini de internet, precum: frecventa accesarii, paginile vizualitate, motorul de cautare cu care accesati site-ul, luma utilizata, majoritatea fiind cookie-uri specifice WordPress (platformei in care este creat site-ul SNN). Site-ul SNN nu foloseste cookie de publicitate.

Lista cookie-urilor utilizate de site-ul SNN:

 

_ga 

Folosit de Google Analytics pentru a distinge utilizatori si alte metadate. Durata de expirare: 2 ani

_gat

Folosit de Google Analytics pentru a regulariza numarul de request-uri. Durata de expirare: 1 minut

__gid 

Folosit de Google Analytics pentru a identifica utilizatori si alte metadate. Durata de expirare 24 ore

PHPSESSID

Folosit de PHP pentru initializa o sesiune 

_drip_client_6994213

Cookie persistent cu o durata de expirare medie de 730 de zile.

_icl_current_language.

Cookie folosit de plugin-ul Multilanguage al WordPress-ului pentru a retine limba folosita pe site de utilizator

_mcnc

Cookie folosit de modulul de microcaching al site-ului

wordpress_test_cookie

Cookie test initializat de wordpress pentru a testa protocolul http

wp-settings-1

Initializat de WordPress pentru setari

wp-settings-time-1

Initializat de WordPress pentru setarile de timp si fus orar

Cookie-urile site-ului SNN au o durata de viata care variaza in functie de scopul fiecarui cookie:

• Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este sters automat cand dumnevoastra inchideti browserul.

• Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramane stocat in terminalul dumneavoastra pana cand atinge o anumita data de expirare.

Accesarea site-ului SNN implica faptul ca esti de acord cu instalarea cookie-urilor pe calculatorul tau.

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

 

Singurele persoane in masura sa acceseze datele vizate de aceasta politica sunt cele care au nevoie de acestea pentru activitatea lor profesionala. Datele nu sunt distribuite in mod neoficial, nici intern si nici in exteriorul organizatiei. Atunci cand este necesar accesul la date personale, angajatii il pot solicita de la superiorii ierarhici.

SNN SA asigura instruire tuturor angajatilor pentru a-i ajuta sa isi inteleaga responsabilitatile atunci cand gestioneaza date personale. Angajatii vor pastra toate datele securizate, luand masuri tehnice si/sau organizatorice de protectiesa.

Datele vor fi revizuite si actualizate in mod periodic, in cazul in care se constata ca acestea sunt depasite/perimate. Daca nu mai sunt necesare, acestea sunt sterse si eliminate.

 

Atunci cand datele sunt stocate pe suport hartie, acestea sunt pastrate intr-un loc securizat, in care persoanele neautorizate nu le pot vedea si/sau accesa.

Atunci cand datele sunt stocate in format electronic, acestea sunt protejate impotriva accesului neautorizat, stergerii accidentale si a incercarilor de hackingat:

• Datele sunt protejate de parole puternice, care se vor modifica in mod periodic si nu vor fi impartasite niciodata intre angajati.

• Daca datele sunt stocate pe suporturi amovibile (cum ar fi un CD sau DVD), acestea sunt pastrate incuiate si securizate in mod corespunzator atunci cand nu sunt utilizate.

• Datele sunt stocate numai pe unitatile si serverele desemnate si sunt incarcate numai de persoanele cu autorizare in acest sens (inclusiv drepturi/ permisiuni de acces).

• Serverele care contin date cu caracter personal sunt amplasate intr-o locatie securizata, separat/ departe de spatiul general de birouri.

• Sunt realizate copii de rezerva in mod frecvent pentru date. Aceste copii de rezerva sunt testate in mod periodic, in conformitate cu procedurile standard de realizare a copiilor de rezerva valabile in cadrul companiei.

• Datele nu sunt salvate niciodata direct pe laptopuri sau alte dispozitive mobile cum ar fi tablete sau telefoane inteligente.

• Toate serverele si computerele care contin date sunt protejate de software-uri de securitate aprobate si de un firewall.

 

1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de catre SNN. Respectarea acestui drept de catre SNN se realizeaza prin prezenta informare;

2. Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea SNN o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;

3. Dreptul de retragere a consimtamantului: dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment.

4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la SNN, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

5. Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine de la SNN, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci cand intervine oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR:

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre SNN;

– va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date in scopurile mentionate mai sus;

– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de catre SNN;

– datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine SNN.

6. Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul de a obtine de la SNN restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel:

– constestati exactitatea datelor pe care le prelucreaza SNN. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite SNN sa verifice exactitatea datelor;

– Prelucrarea Datelor Personale de catre SNN este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti stergerea Datelor Personale, ci solicitati restrictionarea utilizarii lor de catre SNN;

– SNN nu mai are nevoie de Datele dvs Personale, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau intr-o procedura administrativa;

7. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la SNN datele cu caracter personal depuse prin intermediul dosarului de candidatura care va privesc si pe care le-a furnizat SNN, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveti acest drept numai in situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau atunci cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate. SNN nu poate transmite candidatura depusa de dvs. altor companii sau sucursalelor proprii, fiind necesar ca dumneavoastra sa aplicati pentru fiecare post in parte.

8. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de SNN avand ca temei juridic interesul legitim al dvs.

9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs, cum ar fi selectia automata a CV-urilor de catre o aplicatie software dedicata de tip ATS – Applicant Tracking System, preferintele personale, sanatatea etc.), care produce efecte juridice si privesc persoana vizata.

10. Dreptul de a depune o plangere: Aveti dreptul de a depune plangere la responsabilul cu protectia datelor personale din cadrul SNN (dpo@nuclearelectrica.ro) si  in cazul in care considerati ca nu se solutioneaza, puteti depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cazul in care doriti sa va aparati drepturile si sa solicitati remedierea situatiei dumneavoastra, in cazul unei incalcari a protectiei prelucrarii Datelor Personale de catre SNN.

 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti trimite o cerere scrisa

(i) prin e-mail la adresa: dpo@nuclearelectrica.ro ,

(ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Polona nr. 65,  sectorul 1 sau

(iii) direct prin depunere la sediul SNN. Dupa primirea cererii, SNN va reveni catre dumneavoastra cu un raspuns, in mod gratuit si fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.

Subscrisa SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. denumita in cele ce urmeaza “SNN”, in calitate de operator de date cu caracter personal, isi asuma prelucrarea datelor cu caracter personal ale Actionarului in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protectia datelor – denumit in continuare “GDPR”).
In conformitate cu Art. 13 din GDPR, „persoanele vizate” reprezentand actionarii societatii, sunt in continuare informate cu privire la urmatoarele:
Aspecte legale:
– In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare “toate instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare vor fi înregistrate in sistemul depozitarului central care asigură suportul pentru procesarea evenimentelor corporative în conformitate cu prevederile legale, regulile emise de acesta şi contractele încheiate cu emitenţii şi participanţii la sistemul său.”
– In conformitate cu contractul de prestare de servicii de registru incheiat intre SNN si Depozitarul Central, Depozitarul Central este operator fata de datele pe care le proceseaza in vederea prestarii serviciilor de registru, intrucat activitatea de prelucrare a datelor prevazute in Regulamentul GDPR se face in conformitate cu (i) reguli impuse de lege, aplicabile activitatii Depozitarului Central si (ii) reguli proprii cuprinse in Procedurile, Regulamentele, Politicile emise de Depozitarul Central, reguli care se aplica indiferent de vointa emitentului sau indicatiile acestuia legat de metodele de procesare, scopul procesarii sau datele cu caracter personal necesare in vederea prestarii serviciului de registru.
– In conformitate cu alte cerinte legale aplicabile pietei de capital si emitentilor (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, OUG nr. 109/2011, Regulamentele ASF), SNN colecteaza, proceseaza si stocheaza o serie de date cu caracter personal ale actionarilor in scopuri determinate autonom (altele decat registrul actionarilor).

Sectiunea 1. – Prelucrarea datelor personale ale Actionarului
Actionarul intelege si ia la cunostinta faptul ca SNN colecteaza, prelucreaza si stocheaza urmatoarele date cu caracter personal ale Actionarului furnizate fie de Depozitarul Central fie de catre Actionar (“Date Personale”), dupa caz, in vederea protejarii interesului legitim al Actionarului SNN si indeplinirii obligatiilor legale ale SNN, in calitate de emitent, cum ar fi:
1.1. Date personale: nume si prenume Actionar, adresa domiciliu, telefon, numar si seria act de identitate, data si locul nasterii, CNP, cont IBAN, certificat de rezidenta fiscala, inclusiv documentatia suport pe care sunt furnizate aceste date cu caracter personal;
1.2. Date de contact: numar de telefon fix si/sau mobil, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, adresa de e-mail personala;

Sectiunea 2. – Scopurile in care sunt prelucrate Datele Personale si temeiul juridic al prelucrarilor
2.1. Date furnizate de Depozitarul Central:
SNN solicita de la Depozitarul Central si prelucreaza datele personale ale Actionarului in urmatoarele scopuri:
1. In vederea platii dividendelor catre Actionar. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ale SNN.
Pentru Datele Personale cu caracter general, temeiul juridic este furnizat de art. 6, alin.1), lit. c) din GDPR: prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale SNN.
2. In scopul exercitarii dreptului la vot in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN;prelucrarea este necesara in vederea exercitarii drepturilor dobandite ca urmare a detinerii unui numar de actiuni emise de SNN la data de referinta potrivit registrului actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ale SNN.
3. In vederea depunerii documentelor contabile ale SNN la institutiile publice si efectuarii platilor necesare in numele Actionarului (ex. impozit pe dividende), pentru respectarea obligatiilor legale ale SNN. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale pe care le are SNN conform legislatiei fiscale aplicabile.
4. In vederea intocmirii de anumite rapoarte in scopuri administrative. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv: interesul legitim al SNN de a respecta cerintele de raportare a anumitor informatii privind activitatea SNN.
5. In scopul controlului accesului Actionarului in sediul/sediile secundare ale SNN precum si la documente secret comercial supuse aprobarii in AGA care pot fi divulgate catre actionari doar in masura dovedirii calitatii de actionar la o anumita data. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv: interesul legitim al SNN de a verifica accesul in sediul/sediile secundare ale SNN.

2.2. Date furnizate direct de actionari:
SNN solicita de la actionari si prelucreaza datele personale ale acestora in urmatoarele scopuri autonome:
1. Certificatul de rezidenta fiscala, depus de catre actionarii care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, in vedere stabilirii impozitului pe dividend datorat. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ale SNN.

2. Buletine de vot prin corespondenta/Imputerniciri speciale/generale pentru acţionari in cazul Adunarilor Generale ale Actionarilor in scopul facilitarii votului.. Buletinele de vot prin corepondenta/Imputernicirile speciale/generale se transmit de catre actionari in baza consimtamantului de prelucrare a datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile prezentei politici iar transmiterea lor reprezinta acordul implicit pentru prelucrare in scopul stabilirii votului in AGA.
3. Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ale SNN.
4. Date de contact precum adresa de email, numar de telefon, inclusiv date de localizare prin conexiunea la internet (adresa IP) pentru baza de date a SNN in vederea transmiterii de invitatii la evenimente corporatiste precum intalniri cu actionarii pentru prezentarea rezultatelor financiare, organizarea de teleconferinte in conformitate cu standardele de guvernanta corporativa adoptate de societate.
Pentru scopurile mentionate la punctul 2.2 de mai sus, refuzul Actionarului de a furniza SNN datele personale in scopuri autonome duce la imposibilitatea SNN de a-si respecta obligatiile legale pe care le are SNN conform legislatiei aplicabile, inclusiv de plata a dividendelor catre Actionar (certificate de rezidenta), de organizare a AGA si validarea votului in AGA (prin garantarea drepturilor egale tuturor actionarilor de a-si exprima votul) si organizare de conferinte/teleconferinte conform codului de guvernanta corporativa adoptat de SNN.
Sectiunea 3 – Transferul Datelor Personale ale Actionarului
In cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate in scopurile mentionate in cadrul Sectiunii 2 de mai sus, Datele Personale ale Actionarului vor fi transferate catre urmatoarele terte parti, dupa cum urmeaza:
3.1 – Catre furnizorii de servicii utilizati de SNN, astfel:
(a) institutii bancare in vederea platii drepturilor banesti, prin transfer bancar ;
(b) furnizorii de servicii de curierat cu care colaboreaza SNN, doar atunci cand sunt documente de transmis care il implica pe Actionar si doar Date Personale minime necesare indeplinirii serviciilor de livrare (nume, prenume, telefon, adresa);
(c) consultantii externi (intermediari) cu care colaboreaza SNN pe aspecte legate de majorari/diminuari de capital conform obligatiilor legale;
(d) furnizorii ce asigura protectia fizica a sediului sau a altor sedii secundare ale SNN.
3.2. – Catre autoritati, astfel:
a) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru depunerea diverselor documente contabile conform prevederilor legale aplicabile;
b) Alte autoritati publice pentru indeplinirea altor obligatii legale ale SNN.
Lista cu furnizorii SNN mentionati mai sus care au acces, stocheaza si/sau prelucreaza in orice alt mod datele personale ale Actionarului, este disponibila in format fizic sau electronic in fiecare locatie a SNN. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari in colaborarea SNN cu furnizorii si va fi disponibila in format fizic sau electronic in fiecare locatie a SNN la fiecare moment al modificarii.
Toate transferurile de date mentionate mai sus se realizeaza cu respectarea de catre SNN a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor personale – SNN transmite catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor mentionate.
c) Organizatii partenere sau afiliate din Uniunea Europeana
In scopul imbunatatirii actiunilor de conferintelor, vizitelor etc.
d) Organizatii partenere sau afiliate dinafara Uniunii Europene
In scopul imbunatatirii actiunilor de, conferintelor vizitelor etc.
SNN va transmite date personale doar catre terte parti care:
– prezinta garantii adecvate (art. 46), sau
– adera la coduri de conduita aprobate (art. 40),
– adopta/ adera la reguli corporatiste obligatorii (art. 47),
– au obtinut certificari/ adera la un mecanism de certificare aprobat (art. 42), si
– au implementate masuri tehnice si organizatorice.

Sectiunea 4 – Durata de stocare a Datelor Personale
Datele prevazute la punctul 2.1.obtinute de la Depozitarul Central precum si datele primite direct de la actionari sunt stocate pe o perioada nedeterminata in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale SNN, inclusiv protectia drepturilor actionarilor precum si in scopul evidentelor contabile si legate de relatia cu investitorii.
Sectiunea 5 – Drepturile Actionarului privind protectia Datelor Personale
Va informam ca orice modificari de date personale in registrul actionarilor (schimbări de nume, adresa etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central S.A. la solicitarea acționarului/persoanei indreptatite. Drepturile actionarilor exercitate in relatie cu datele inscrise in registrul actionarilor (punctul 2.1 de mai sus) pot fi exercitate doar in relatie cu Depozitarul Central.
In relatie cu SNN, Actionarul are urmatoarele drepturi in legatura cu protectia Datelor Personale furnizate direct companiei in scopurile autonome mentionate la punctul 2.2.
5.1. Dreptul la informare: dreptul Actionarului de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de catre SNN. Respectarea acestui drept de catre SNN se realizeaza prin prezenta informare;
5.2. Dreptul de acces: dreptul Actionarului de a obtine din partea SNN o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;
5.3. Dreptul la rectificare: dreptul Actionarului de a obtine de la SNN, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care o privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
5.4. Dreptul la stergerea datelor: dreptul Actionarului de a obtine de la SNN, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, atunci cand intervine oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre SNN;
– Actionarul se poate opune si prelucrarilor efectuate in scopurile mentionate la punctul 2.2 de mai sus, dar numai daca SNN nu are interese si motive legitime de care sa se prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
– datele cu caracter personal ale Actionarului au fost prelucrate ilegal de catre SNN;
– datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine SNN.
5.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul Actionarului de a obtine de la SNN restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel:
– Actionarul contesta exactitatea datelor pe care le prelucreaza SNN. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite SNN sa verifice exactitatea datelor;
– Prelucrarea Datelor Personale de catre SNN este ilegala, iar Actionarul nu vrea stergerea Datelor Personale, ci solicita restrictionarea utilizarii lor de catre SNN;
– SNN nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Actionarul i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
– Actionarul se opune prelucrarii conform punctului 5.7 de mai jos. In aceasta situatie, prelucrarea va fi restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale SNN prevaleaza asupra celor ale Actionarului.
In cazul in care Actionarul a obtinut restrictionarea prelucrarii, Actionarul va fi informat de catre SNN anterior ridicarii restrictiei de prelucrare.
5.6. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul Actionarului de a primi de la SNN datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat SNN, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Actionarul are acest drept numai in situatia in care datele au fost obtinute de la Actionar, prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul Actionarului sau atunci cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
5.7. Dreptul la opozitie: dreptul Actionarului de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii efectuate de SNN avand ca temei juridic interesul legitim al acestuia.
Cand Actionarul se va opune unor astfel de prelucrari, SNN nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care SNN demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Actionarului sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al SNN in instanta.
5.8. Dreptul Actionarului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Actionarului, cum ar fi performanta la locul de munca, preferintele personale, sanatatea etc.), care produce efecte juridice care privesc Actionarul sau care il afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
5.9. Dreptul Actionarului de a depune o plangere: Actionarul are dreptul de a depune plangere in fata responsabilului SNN cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de email dpo@nuclearelectrica.ro si, ulterior, in cazul unei solutionari nefavorabile, in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cazul in care doreste sa isi apere drepturile sale si sa solicite remedierea situatiei sale, in cazul unei incalcari a protectiei prelucrarii Datelor Personale de catre SNN.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Actionarul poate trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro , (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Polona nr. 65, sectorul 1 sau (iii) direct prin depunere la sediul SNN. Dupa primirea cererii, SNN va reveni catre Actionar cu un raspuns, in mod gratuit si fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii Actionarului.
Sectiunea 6 – Alte informatii
SNN va pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate si rezonabile pentru a proteja Datele Personale ale Actionarului impotriva pierderii, utilizarii improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterarii sau distrugerii datelor personale si, de asemenea, va mentine confidentialitatea tuturor Datelor Personale primite de la Actionar in conditiile mentionate in prezenta informare.
Pentru orice intrebari, solicitari de clarificare, nelamuriri cu privire la informatiile incluse in aceasta informare, Actionarul se poate adresa oricand Responsabilului cu protectia datelor numit de catre SNN, avand urmatoarele date de contact: E-mail: dpo@nuclearelectrica.ro

X