SNN pe piata de energie

Ca producator de energie pe piata de energie electrica in Romania, SN Nuclearelectrica SA vinde pe piata angro energia produsa de cele doua unitati ale CNE Cernavoda. De la 1 ianuarie 2021, piata energiei din Romania a fost complet liberalizata, SNN vanzand intreaga productie pe piata concurentiala.

Pe piata concurentiala, vanzarile se fac cu respectarea cerintelor din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, pe baza de oferte publice si nediscriminatorii, atribuite prin licitatii organizate de OPCOM – operatorul pietei de energie si gaze naturale din Romania.

Energia electrica a fost vanduta pe baza licentei de producator, astfel:

  • Pe piata concurentiala prin contracte de vanzare – cumparare de energie pe pietele administrate de operatorul de piata OPCOM S.A.: in principal PCCB – LE si PCCB – NC (piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica cu modalitatea de tranzactionare a contractelor prin licitatie extinsa si respectiv modalitatea de tranzactionare conform careia contractele sunt atribuite prin negociere continua), PZU (piata pentru ziua urmatoare) si PCSU (piata centralizata pentru serviciul universal);
  • Pe piata de echilibrare administrata de Transelectrica, in cazul dezechilibrelor pozitive;
  • Prin contracte de vanzare – cumparare de energie negociate. SNN are incheiat un singur contract cu Transelectrica (consummator captive), pentru consumul statiei electrice de 400 kV de la Cernavoda (circa 1.000 MWh/an).

SNN pe piata de energie in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 11.280.167 MWh in anul 2019; din aceasta productie bruta, consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost de 933 mii MWh in anul 2019.

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National (“SEN”) a fost de 10.346.746 MWh in anul 2019, fata de aceeasi perioada a anului 2018 (10.443.078 MWh), reprezentand o scadere de 0,9%. 

Productie energie 2019 2018
Unitatea 1 Unitatea 2 Total Unitatea 1 Unitatea 2 Total
Productie bruta (GWh) 5.788 5.492 11.280 5.387 5.990 11.377
Productie neta (GWh) 5.293 5.075 10.368 4.928 5.531 10.459
Factor de capacitate (%) 93,86 89,18 91,52 87,31 97,43 92,37

 

Vanzarea de energie electrica in 2019

 

Vanzari pe tipuri Cantitati in

MWh

%

din total

vanzari

Pret mediu

[lei/MWh cu

Tg inclus]

Venituri din

vanzari

[lei]

Vanzari pe piata reglementata 1.376.963 12,9% 189,51 260.948.252
Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care: 9.245.123 86,8% 227,70 2.105.074.010
– Vanzari pe contracte PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU, PC – OTC si contracte de furnizare 8.194.487 76,9% 228,01 1.868.444.207
– Vanzari pe PZU si PI 1.050.636 9,9% 225,23 236.629.803
Dezechilibre pozitive pe PE*) 30.137 0,3% 178,96 5.393.395
Total vanzari in anul 2019 10.652.223 100% 222,62 2.371.415.657
*) Nota: 198.067 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016, Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din anul 2019 sunt de 2.371.415.657 lei (din care 198.067 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 0,81% fata de veniturile bugetate pentru anul 2019 si respectiv mai mari cu 11,7% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata reglementata si PE), rezultat in anul 2019, este de 227,70 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat in anul 2019 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU, PZU si PI), calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 239,11 lei/MWh. In anul 2018, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara PE), a fost de 198,99 lei/MWh (inclusiv Tg).

Ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ce modifica si completeaza Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, ANRE a emis Ordinul nr. 10/01.02.2019 de aprobare a Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta. Conform Deciziei ANRE nr. 326/25.02.2019, cantitatea atribuita SNN pentru anul 2019 pe contracte reglementate a fost de 1.377 GWh. ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat de 188,33 lei/MWh (fara Tg).

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in anul 2019 o cota procentuala de 76,9% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in anul 2019 a fost de 228,01 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 13,6% fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi perioada a anului 2018, de 200,67 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 si 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

Pe piata spot (PZU si PI), in anul 2019 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 9,9% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 14,9% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2018. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in anul 2019 a fost de 225,23 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 189,46 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in anul 2018.

X