Currently set to Index
Currently set to Follow

SNN pe piata de energie

SNN PE PIATA DE ENERGIE

Ca producator de energie pe piata de energie electrica in Romania, SN Nuclearelectrica SA vinde pe piata angro energia produsa de cele doua unitati ale CNE Cernavoda. De la 1 ianuarie 2021, piata energiei din Romania a fost complet liberalizata, SNN vanzand intreaga productie pe piata concurentiala.

Pe piata concurentiala, vanzarile se fac cu respectarea cerintelor din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, pe baza de oferte publice si nediscriminatorii, atribuite prin licitatii organizate de OPCOM – operatorul pietei de energie si gaze naturale din Romania.

Energia electrica a fost vanduta pe baza licentei de producator, astfel:

  • Pe piata concurentiala prin contracte de vanzare – cumparare de energie pe pietele administrate de operatorul de piata OPCOM S.A.: in principal PCCB–LE (/flex) si PCCB–NC (piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica cu modalitatea de tranzactionare a contractelor prin licitatie extinsa si respectiv modalitatea de tranzactionare conform careia contractele sunt atribuite prin negociere continua), PC-OTC, PZU (piata pentru ziua urmatoare) si PCSU (piata centralizata pentru serviciul universal – in anul 2019);
  • Pe piata de echilibrare administrata de Transelectrica, in cazul dezechilibrelor pozitive;
  • Prin contracte de furnizare de energie în baza Licenţei de producere energie electrică nr. 5/03.12.1999. SNN are incheiate doua contracte cu Transelectrica, pentru consumul statiei electrice de 400 kV de la Cernavoda si Energonuclear – (consum cumulat circa 500 MWh/an)

SNN pe piata de energie in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 11.466.405 MWh in anul 2020; din aceasta productie bruta, consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost de 909 mii MWh in anul 2020.

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National (“SEN”) a fost de 10.557.776 MWh in anul 2020, fata de aceeasi perioada a anului 2019 (10.346.746 MWh), reprezentand o crestere de 2%. 

Productie energie 2020 2019
Unitatea 1 Unitatea 2 Total Unitatea 1 Unitatea 2 Total
Productie bruta (GWh) 5.396 6.070 11.466 5.788 5.492 11.280
Productie neta (GWh) 4.963 5.612 10.575 5.293 5.075 10.368
Factor de capacitate (%) 87,29 98,32 92,80 93,86 89,18 91,52

 

Vanzarea de energie electrica in 2020

 

Vanzari pe tipuri Cantitati in

MWh

%

din total

vanzari

Pret mediu

[lei/MWh cu

Tg inclus]

Venituri din

vanzari

[lei]

Vanzari pe piata reglementata 2.181.607 20,2% 186,84 407.610.770
Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care: 8.589.781 79,5% 236,03 2.027.435.851
– Vanzari pe contracte PCCB–LE, PCCB-LE flex, PCCB–NC, PC–OTC si contracte de furnizare 5.908.307 54,7% 266,05 1.571.903.363
– Vanzari pe PZU si PI 2.681.474 24,8% 169,88 455.532.488
Dezechilibre pozitive pe PE*) 33.757 0,3% 152,76 5.156.798
Total vanzari in anul 2020 10.805.145 100% 225,84 2.440.203.419
*) Nota: 290.374 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite in anul 2020 rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr. 76/2017, Ordinului ANRE nr. 31/2018 si Ordinului ANRE nr. 61/2020

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din 2020 sunt de 2.440.203.419 lei (din care 290.374 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului), mai mici cu 4,4% fata de veniturile bugetate pentru anul 2020 si respectiv mai mari cu 2,9% fata de realizarile din anul anterior.

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata reglementata si PE), rezultat in anul 2020, este de 236,03 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat in 2020 (PCCB–LE, PCCB–LE flex, PCCB–NC, PC–OTC, PZU si PI), calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 235,19 lei/MWh. In anul 2019, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara piata reglementata si PE), a fost de 227,70 lei/MWh (inclusiv Tg).

Ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ce modifica si completeaza Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, ANRE a emis Ordinul nr. 216/11.12.2019 de aprobare a Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta. Conform Deciziei ANRE nr. 2213/23.12.2019, cantitatea atribuita SNN pentru semestrul I 2020 pe contracte reglementate este de 1.087 GWh, din care 701,4 GWh pentru trimestrul I 2020 si 385,6 GWh pentru trimestrul II 2020. Pentru semestrul I 2020, ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat de 188,47 lei/MWh (fara Tg). Pentru semestrul II 2020, ANRE a emis Ordinul nr. 88/12.06.2020 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate si a preturilor aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor finali pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 […]. Conform Deciziei ANRE nr. 1077/29.06.2020, cantitatea atribuita SNN pentru semestrul II 2020 pe contracte reglementate este de 1.095 GWh, din care 394,9 GWh pentru trimestrul III 2020 si 700,1 GWh pentru trimestrul IV 2020. Pentru semestrul II 2020, ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat de 182,63 lei/MWh (fara Tg).

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in anul 2020 o cota procentuala de 54,7% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in aceasta perioada a fost de 266,05 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 16,7% fata de pretul mediu inregistrat in anul 2019, de 228,01 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2019 conform Ordin ANRE nr. 108/20.06.2018 si 1,30 lei/MWh pentru anul 2020 conform Ordin ANRE nr. 218/11.12.2019.

Pe piata spot (PZU si PI), in anul 2020 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 24,8% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 9,9% inregistrata in anul 2019. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in anul 2020 a fost de 169,88 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 225,23 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in anul 2019.

Emitenti eligibili de instrumente de garantare

X