Indicatori de performanta 2014

Informare referitoare la îndeplinirea cerinţelor Ordinului A.N.R.E. nr. 1/2010 privind indicatorii de performanţă a serviciului de furnizare a energiei electrice prestat de SN NUCLEARELECTRICA SA în anul 2014

 

În anul 2014 S.N. NUCLEARELECTRICA SA. (SNN), titulară a Licenţei de furnizare energie electrică nr. 962/21.10.2010, nu a făcut uz de această licenţă şi nu a livrat energie electrică în baza acesteia consumatorilor finali.

În aceste condiţii, prevederile Ordinului A.N.R.E. privind calculul indicatorilor de performanţă a serviciului de furnizare şi publicarea lor pe site-ul furnizorului nu se aplică pentru activitatea SNN în anul 2014.

NOTA: SNN a livrat energie electrica unui consumator alimentat direct din instalaţiile CNE Cernavodă, dar această activitate s-a efectuat în baza Licenţei de producere energie electrică nr. 5/03.12.1999, care prevede dreptul complementar al producătorului de a desfăşura activitatea de furnizare la consumatorii finali de energie alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere.

X