Indicatori de performanta 2013

Informare referitoare la îndeplinirea cerinţelor Ordinului A.N.R.E. nr. 1/2010 privind indicatorii de performanţă a serviciului de furnizare a energiei electrice prestat de SN NUCLEARELECTRICA SA în anul 2013

In anul 2013 SN NUCLEARELECTRICA SA, titular al Licenţei de furnizare energie electrică nr. 962/21.10.2010, nu a făcut uz de această licenţă şi nu a livrat energie electrică în baza acesteia consumatorilor finali.

Singurul consumator căruia SN NUCLEARELECTRICA SA i-a furnizat energie în anul 2013, este un consumator alimentat direct din instalaţiile CNE Cernavodă (Staţia de 400 kV Cernavodă a CN Transelectrica). Această livrare s-a efectuat în baza Licenţei de producere energie electrică nr. 5/03.12.1999, care prevede dreptul complementar al Producătorului de a desfăşura activitatea de furnizare la consumatorii finali de energie alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere.

În aceste condiţii, prevederile Ordinului A.N.R.E. privind calculul indicatorilor de performanţă a serviciului de furnizare şi publicarea lor pe site-ul furnizorului nu au aplicabilitate pentru activitatea SN NUCLEARELECTRICA SA in anul 2013.

X