Currently set to Index
Currently set to Follow

Indicatori de performanta 2021

Informare referitoare la îndeplinirea cerinţelor Ordinului presedintelui A.N.R.E. nr. 6/8.02.2017, art.22,  privind valorile indicatorilor de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice prestata de SN NUCLEARELECTRICA SA în 2021

In anul 2021, SNN a furnizat energie electrica catre doi consumatori alimentati direct din instalaţiile CNE Cernavodă, această activitate efectuandu-se în baza Licenţei de producere energie electrică nr. 5/03.12.1999, care prevede dreptul complementar al producătorului de a desfăşura activitatea de furnizare la consumatorii finali de energie alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere.

Valorile indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice prestata de S.N.Nuclearelectrica S.A. in anul 2021, in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.E. nr.6/2017

X