Currently set to Index
Currently set to Follow

Legislatie

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale (cu modificarile si completarile ulterioare) – modificata prin Legea nr. 127 din 30 septembrie 2014
Ordinul ANRE 235 2019 – Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Ordinul ANRE 82 2021 – privind modificarea si completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali aprobat prin Ord ANRE nr. 235/2019
Ordinul ANRE 234 2019 – Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica-gaze naturale de catre clientul final
Ordinul ANRE 90 2015 -privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice
Ordinul ANRE 25 2021 -modificarea si completarea Ord. 90 2015
Ordinul ANRE 16/2015 – Procedura-Cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali
Ordinul ANRE 61 2013 – Regulamentul privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor
Ordinul ANRE 226 2020 – Modificarea si completarea Regulamentului 61 2013
Ordinul ANRE 128 2020 – Procedura privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul energiei
Ordinul ANRE 193/2020 – Regulament privind solutionare plangeri in sectorul energiei
Ordinul ANRE 194/2020 – Procedura privind solutionarea reclamatiilor partilor interesate in sectorul energiei
Ordinul ANRE 96/2015 – Regulamentul privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale
Ordinul ANRE 6/2017 – Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
Ordinul ANRE 83/2021 – Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a ee/gn – in vigoare de la 01.01.2022
Ordinul ANRE 190/2020- PROCEDURA privind stabilirea consumului de energie electrica in sistem pausal
Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica – actualizata in 30 aprilie 2021
Legea nr. 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica
Legea nr. 196/2021 pentru modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica si pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Anexa

OUG. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022: Anexa 1.7, Anexa 1.8, Anexa 1.9, Anexa 1.4, Anexele 1.5-1.6, Anexele 1.1-1.3, Ordin si procedura decontare

Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie
LEGE nr. 259 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022
Ordinul ANRE 59/2013 – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor  le retelele electrice de interes public – modificat prin ord nr. 45/2021

Anexa

Ordinul ANRE 76/2016 – Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei reactive si a pretului reglementat pentru energia reactiva, aprobat prin Ord. 33/2014;

Ordinul ANRE 177/2015 – Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca affect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea;

DIRECTIVA (UE) 2019/944 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare)

In perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, consumatorii finali beneficiaza, conform criteriilor de eligibilitate, de compensatii, exceptarea de la plata tarifelor reglementate, ajutoare, precum si de plafonarea preturilor la energie electrica.

Aceste scheme de sprijin sunt masuri de a limita efectele cresterii preturilor la energie (gaze naturale, energie electrica) astfel incat clientul final, sa beneficieze de energie, in conditii optime.

Mai sus gasiti detalii cu privire la:  statutul de Client vulnerabil (legea 226/2021) si masurile aferente precum si detalii despre Schema de suport (legea 259/2021) si facilitatile oferite de aceasta.

X