Legislatie

Directiva 2009/72/EC – privind regulile comune ale pietei interne de energie electrica

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/legislatie-ue/electricitate

Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ord. ANRE nr. 25/2004

Ordinul ANRE 59/2013 – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor  le retelele electrice de interes public

Ordinul ANRE 64/2014  –  Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, modificat prin Ordinul ANRE 121/2017;

Legea 123/2012 – Legea energiei si a gazelor naturale;

Ordinul ANRE 105/2014 – Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru aprobarea modificarii Anexei  Ord. 35/2010, privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare  a energiei electrice

Ordinul ANRE 6/2017 – Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice

Ordinul ANRE 35/2010 – privind stabilirea  unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrica

Completări şi modificări ale Legii Nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Publicat in Monitorul Oficial Nr. 335/07.06.2013. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2013

Ordinul ANRE 16/2015 – Obligatiile furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordinul ANRE 76/2016 – Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei reactive si a pretului reglementat pentru energia reactiva, aprobat prin Ord. 33/2014;

Ord. 102/2015 – Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Ordinul ANRE 177/2015 – Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice  deteriorate ca affect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea;

Ordinul ANRE 35/2013 – Aprobarea procedurii prin solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei;

Ordinul ANRE 61/2013 – Regulamentul privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale;

Ordinul ANRE 96/2015 – Regulament privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale;

Ordinul ANRE 26/2018 – Regulamentul de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

Ordinul ANRE 31/2018 – Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea

X