Indicatori de performanta 2016

Informare referitoare la îndeplinirea cerinţelor Ordinului presedintelui A.N.R.E. nr. 118/2015 privind indicatorii de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice prestata de SN NUCLEARELECTRICA SA în anul 2016

 În anul 2016, S.N. NUCLEARELECTRICA SA. (SNN), titulară a Licenţei de furnizare energie electrică nr. 962/21.10.2010, nu a făcut uz de această licenţă şi nu a livrat energie electrică în baza acesteia consumatorilor finali.

SNN a furnizat energie electrica unui consumator alimentat direct din instalaţiile CNE Cernavodă, această activitate efectuandu-se în baza Licenţei de producere energie electrică nr. 5/03.12.1999, care prevede dreptul complementar al producătorului de a desfăşura activitatea de furnizare la consumatorii finali de energie alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere.

 

Indicatorii de performanţă pentru activitatea de furnizare:

 

Anexa 1 Indicatori de performanta generali privind calitatea activitatii de furnizare 2016

Anexa 2 Indicatori statistici privind acticitatea de furnizare 2016 

X