Planuri de urgenta

BRUMAR 2012_CCUA_5459Până în prezent, nicio centrală nuclearoelectrică de tip CANDU nu a înregistrat evenimente sau accidente care să ameninţe sănătatea sau securitatea populaţiei. În ciuda faptului că aceste riscuri sunt reduse la minim, deoarece centrala este prevăzută cu sisteme de securitate nucleară destinate a preveni şi a face faţă unor astfel de evenimente, se iau măsuri suplimentare pentru protecţia populaţiei şi a mediului.

Printre acestea, menţionăm pregătirea pentru situaţii de urgenţă, impusă de legislaţia naţională ca o condiţie obligatorie pentru autorizarea exploatării unei centrale nuclearoelectrice. La centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă, pregătirea pentru situaţii de urgenţă este verificată şi îmbunătăţită prin exerciţii trimestriale, anuale sau generale (odată la trei-patru ani), care simulează diferite situaţii de accident nuclear.

Începând cu anul 1995, la CNE Cernavodă s-au desfăşurat exerciţii de urgenţă naţionale şi chiar internaţionale: “AXIOPOLIS ‘95”, “SAFE POWER ‘96”, “PHOENIX ’97”, “DOBROGEA ’98”, “DUNĂREA ’99”, “MILLENIUM ’00”, “AXIOPLOS ’01”, “EURO ’02”, “CHALLENGE ‘03”, “EUXIN ’04”, “CONVEX-3 ‘05”, “START ‘06”, “EUROPA ‘07”, “OLIMPIA ‘08”, “AXIOPOLIS ‘09”, “FĂURAR ‘10”, “GERAR ‘11”, “BRUMAR ‘12” si „SATURN 13”.

La data de 10 aprilie 2006 a fost pus în funcţiune Centrul de Control al Urgenţei de pe Amplasament, un spaţiu special amenajat de unde se asigură conducerea şi coordonarea activităţilor de răspuns într-o situaţie de urgenţă. În anul 2011 s-au efectuat lucrări de consolidare a Centrului de Control al Urgenţei de pe Amplasament în vederea calificării acestuia la o acţiune seismică de nivel DBE (Cutremur Bază de Proiect, corespunzător unei valori a acceleraţiei orizontale maxime la nivelul solului de 0.2 g).

De asemenea, CNE Cernavodă a continuat derularea proiectului de amenajare a Centrului de Control al Urgenţei din Afara Amplasamentului, care va fi amenajat la Constanţa (la aproximativ 60 km depărtare de CNE Cernavodă), cu scopul de a asigura conducerea şi coordonarea activităţilor de răspuns într-o situaţie de urgenţă în cazul în care Centrul de Control al Urgenţei de pe Amplasament nu este disponibil.

Acţiunile implementate de catre CNE Cernavodă după producerea accidentului de la Fukushima includ elaborarea şi implementarea unor noi proceduri de răspuns la urgenţă în cazul unor situaţii care ar putea duce la pierderea totală a alimentării cu energie electrică sau la pierderea capacităţii de îndepărtare a căldurii reziduale din bazinul de stocare a combustibilului uzat, precum şi a unor proceduri specifice de răspuns la accidente severe, pregătirea specifică a personalului pentru utilizarea noilor proceduri, asigurarea unor facilităţi de alimentare cu energie electrică din surse suplimentare independente, constând în generatoare diesel mobile şi implementarea unor modificări de proiect pentru asigurarea de surse suplimentare de apă de răcire în cazul unui accident sever.

De asemenea, CNE Cernavoda a inceput amenajarea in Campus (la aproximativ 2 km de centrala) a unei Zone de Admitere la Lucru in caz de accident sever pentru personalul de exploatare si interventie pentru cazul in care acesta nu-si mai poate desfasura activitatea in centrala in mod continuu din cauza conditiilor radiologice.

Pentru a menţine buna cooperare cu Autorităţile Publice competente privind răspunsul la situaţiile de urgenţă, SN Nuclearelectrica SA promovează o bună colaborare cu autorităţile naţionale, iar CNE Cernavodă cu autorităţile locale (din oraşul Cernavodă şi din judeţul Constanţa). În acest context CNE Cernavodă a amenajat două facilităţi importante pentru oraşul Cernavodă, şi anume: Centrul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei Cernavodă la Centrul CNE Cernavodă de Informare Cetăţeni din oraşul Cernavodă şi Zona de Decontaminare Personal, din cadrul Spitalului Orăşenesc Cernavodă.

X