Securitatea muncii

IMG_2511CNE Cernavoda este ferm angajata in asigurarea protectiei personalului impotriva pericolelor pe care le poate manifesta un mediu industrial precum o centrala nucleara.

In scopul realizarii acestui angajament CNE Cernavoda si-a dezvoltat un program de sanatate si securitate a muncii adresat atat personalului centralei cat si contractorilor.

Programul de sanatate si securitate a muncii satisface cerintele legislatiei nationale dar include si experienta obtinuta din parteneriatul cu industria nucleara internationala; este conceput pe principiul coresponsabilitatii care trebuie manifestata de conducerea companiei dar si de salariati ca parteneri in realizarea misiunii de producere de energie electrica si termica in conditii de siguranta si eficienta economica.

In acest scop, tinta noastra este sa promovam un mediu de lucru sigur si sanatos prin prevenirea oricarui accident de munca sau imbolnavire profesionala.


Programul de sanatate si securitate a muncii in CNE Cernavoda este structurat pe zece directii:

Organizare 
Este stabilit un cadru procedural care dezvolta masurile administrative menite sa asigure conducerea, coordonarea si implementarea programului de sanatate si securitate a muncii. Toate procedurile sunt comunicate intregului personal al centralei.

Identificarea si evaluarea pericolelor
Sunt identificate pericolele si evaluate riscurile asociate activitatilor desfasurate si sunt initiate actiuni de prevenire sau limitare a impactului incidentelor potentiale.

Pregatirea si calificarea
Prin centrul propriu de pregatire, angajatilor (permanenti si contractori) le sunt furnizate cursuri specifice de securitatea muncii orientate spre consolidarea atitudinilor si practicilor de lucru in siguranta.

Siguranta executarii lucrarilor
Este stabilit un sistem de desfasurare in siguranta a lucrarilor. Acest sistem include mai multe bariere administrative care au rolul de identificare a pericolelor si adoptare a masurilor de eliminare sau reducere a acestora. Personalului ii este furnizat echipament individual de protectie corespunzator sarcinilor de munca.

Siguranta echipamentelor
Exploatarea echipamentelor se face in siguranta prin aplicarea reglementarilor privind proiectarea, punerea in functiune si intretinerea regulata a acestora.

Investigarea incidentelor
Este stabilit un proces de raportare, investigare si inregistrare a incidentelor care vizeaza atat functionarea echipamentelor cat si securitatea si sanatatea personalului. Lectiile invatate sunt comunicate in organizatie in scopul imbunatatirii performantelor.

Raspunsul la urgente
Este implementat un plan de raspuns in cazul in care se produc incidente care pot afecta siguranta personalului.

Reprezentarea angajatilor
Prin Comitetul de Sanatate si Securitatea Muncii se asigura implicarea angajatilor in controlul mediului de lucru. Reprezentatii angajatilor evalueaza starea de sanatate si securitate a muncii si recomanda conducerii masuri de imbunatatire a acesteia.

Monitorizarea starii de sanatate
Prin examinarile medicale la angajare, periodic sau la schimbarea locului de munca se supravegheaza starea de sanatate a personalului. Sistematic, prin examinarile medicale, se coreleaza factorii de risc profesional pentru fiecare angajat cu sarcinile de munca.

In domeniul promovarii sanatatii sunt organizate sesiuni de informare care vizeaza recomandari pentru un stil de viata sanatos precum si dezbateri pe teme medicale de actualitate – bolile metabolice, cardiovasculare si stresul la locul de munca. Ca parte a aceluiasi program, nu lipsesc controalele medicale periodice, determinarile de noxe fizico-chimice, evaluarea factorilor de stgres si serviciile de reabilitare si refacere fizica.

Imbunatatirea performantei de sanatate si securitate a muncii
Performantele procesului de sanatate si securitatea muncii sunt continuu evaluate prin indicatori specifici si prin observarea in teren a practicilor de lucru.  De asemenea, contactul cu experienta celorlalti operatori de centrale, cu experienta din World Association of Nuclear Operators asigura sursa de informatii pentru noi oportunitati de imbunatatire a proceselor existente.

X