Radioprotectie

IMG_2552

Radiațiile ionizante reprezintă un pericol specific asociat exploatării unei centrale nucleare. Obiectivul fundamental al securității radiologice la CNE Cernavodă este protejarea oamenilor și mediului înconjurător de efectele dăunătoare ale radiațiilor ionizante.

Pentru a asigura un control eficient al pericolelor potențiale asociate exploatării centralei, conducerea CNE Cernavodă promovează cele mai înalte standarde în politica de sănătate și securitate a personalului și de protecție a populației și mediului înconjurator.

În conformitate cu clasificarea ICRP, expunerea profesională la radiații a personalului la CNE Cernavodă se încadrează în categoria expunerilor planificate, deoarece mărimea și durata expunerilor pot fi anticipate și gestionate în mod rezonabil. Managementul expunerilor planificate trebuie să ia în considerație toate aspectele relevante ale protecției, începând cu un proiect adecvat, o construcție corespunzătoare, aspecte specifice de securitate radiologică în timpul operării normale și în opriri, gestionarea deșeurilor, retehnologizarea instalațiilor nucleare etc.

Cadrul de baza al sistemului de protecție implementat la CNE Cernavodă este cel recomandat de Comisia Internațională pentru Radioprotecție (ICRP) pentru expunerile planificate, fiind conceput să prevină apariția efectelor deterministe prin păstrarea dozelor individuale sub pragurile relevante și să reducă la un nivel rezonabil probabilitatea de apariție a efectelor stochastice.

ICRP este autoritatea științifică recunoscută în domeniul radioprotecției, ale cărei recomandări sunt folosite la elaborarea reglementărilor internaționale și naționale din acest domeniu. Aceste recomandări sunt revizuite periodic și actualizate în funcție de cele mai noi cunoștințe privind efectele biologice ale radiațiilor.

Recomandările ICRP din anul 1990 cuprinse în Publicația 60 au fost implementate în România prin Normele de Securitate Radiologică stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Principiile stabilite de ICRP au fost revizuite în anul 2007 și sunt expuse în Publicația 103, care actualizează, consolidează și dezvoltă principiile din 1990 pentru controlul expunerii la surse de radiații ionizante.

Politica de radioprotecție a CNE Cernavodă se bazează pe principiile generale promovate de către Comisia Internațională de Radioprotecție. Aceste principii sunt:

  • Justificarea practicilor;
  • Optimizarea protectiei;
  • Limitarea expunerii individuale.

Cadrul principial al radioprotecției include atât bazele științifice cât și o serie de judecăți economico-sociale, deoarece radioprotecția trebuie să asigure un standard corespunzător de protecție fără a limita excesiv practicile benefice.

Conform principiului justificării orice decizie care afectează situația expunerii la radiații trebuie adoptată dacă beneficiul este mai mare decât detrimentul produs.

Optimizarea radioprotecției are la baza principiul ALARA (As Low As Reasonably Achievable – cât mai scăzut posibil, în mod rezonabil) pentru minimizarea expunerii colective și/ sau individuale luând în considerare factorii economici și sociali. Principiul ALARA este aplicat în mod similar în toate situațiile de expunere la radiații ionizante care sunt supuse unor constrângeri individuale de doză în cazul expunerilor planificate și unor niveluri de referință pentru situații de accident sau expuneri cronice existente.

Conform principiului limitării expunerii individuale doza totală rezultată în urma unei expuneri planificate (pentru activități autorizate) nu trebuie să depășească limitele de doză stabilite de autorități. Acestea sunt stabilite pe baza recomandărilor internaționale și se aplică pentru lucrătorii expuși profesional și pentru populație. CNE Cernavodă stabilește limite administrative sub valorile limitelor legale și ale constrângerilor aprobate de către CNCAN.

CNE Cernavodă aplică o politică de radioprotecție care ține seama de particularitățile reactorului nuclear de tip CANDU, iar pentru rezolvarea problemelor tehnice de optimizare a protecției la radiații sunt folosite rezultatele programului de cercetare – dezvoltare al COG (CANDU Owners Group).

Evaluarea WANO din luna noiembrie 2015 a identificat un punct forte al asigurării securității radiologice a personalului CNE Cernavodă care “printr-un efort continuu a dus la reducerea expunerii colective la un nivel care reprezintă o performanță de top în industrie pentru reactorii CANDU în ultimii 8 ani, ambele unități fiind clasate în primele 25 % din centralele evaluate de WANO”. În urma misiunii WANO nu s-a identificat niciun domeniu de îmbunătățire pe zona radioprotecție.

X