Currently set to No Index

2019

Raport curent privind semnarea unui MoU intre SNN si Consortiul FALCON

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind reconectarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.10.2019

Raport curent privind oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind publicarea rezultatelor financiare la semestrul I 2019

Raport curent privind dispononibilitatea raportului semestrial aferent semestrului I 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 29.07.2019

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN convocata pentru data de 29.07.2019

Raport curent privind solicitarea  primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 29.07.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 29.07.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind finalizarea programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 20.05.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind publicarea raportului trimestrial aferent trimestrului I 2019

Raport curent privind disponibilitatea situatiilor financiare aferente trimestrului I 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 20.05.2019

Raport curent privind solicitarea de completare a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.05.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind intrarea in programul de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent privind publicarea Raportului Anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2019

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Anual aferent exercitiului financiar 2018

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20.05.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind completarea convocatorului pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 23.04.2019

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare din data de 10.04.2019

Raport curent privind solicitarea de completare a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare din data de 10.04.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind solicitarea de completare a convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23.04.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare pentru data de 10.04.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind aprobarea pretului reglementat si cantitatilor de energie electrica ce urmeaza sa fie vandute pe baza de contracte reglementate in perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019

Raport curent privind disponibilitatea situatiilor financiare individuale preliminare neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind numirea conducerii executive a SNN ca urmare a finalizarii procedurii de selectie

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind misiunea de evaluare a WANO Atlanta

Raport curent aferent calendarului financiar pentru anul 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 04.10.2019

X