Currently set to No Index

Situatii trimestriale

Raport trimestrial privind activitatea economico-financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare pentru trimestrul IV al exercitiului financiar 2016

Raport trimestrial privind activitatea economico-financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare pentru trimestrul III al exercitiului financiar 2016

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2016

Raport trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 intocmit in conformitate cu prevederile art. 7.19 si 7.21 din contractele de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie si cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Raport trimestrial privind activitatea economico-financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare pentru trimestrul I al exercitiului financiar 2016

Raport trimestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016 intocmit in conformitate cu prevederile art. 7.19 si 7.21 din contractele de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie si cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Situatii financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2016 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile ulterioare, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

 

X