Currently set to No Index

2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind adoptarea Codului de etica al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind plata dividendelor in temeiul prevederilor art. II si III in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din date de 10.12.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 04.01.2019

Raport curent privind completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 10.12.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 10.12.2018

Informare privind cererea de suspendare pe cale de ordonanta presedintiala formulata de catre un actionar SNN persoana fizica, in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind publicare rezultatelor financiare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018

Raport curent privind disponibilitatea raportului  pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pentru data de 10.12.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind reducere de putere la Unitatea 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 2.11.2018

Informare privind cererea de suspendare pe cale de ordonanta presedintiala formulata de catre un actionar SNN persoana fizica, in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018

Informare privind actiunea in anulare si cererea de suspendare formulate de catre un actionar SNN persoana fizica in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018

Raport curent privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a conducerii executive a SN Nuclearelectrica SA

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind numirea Directorilor executivi ai SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind  Decizii adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA din data de 02.10.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 28.09.2018

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 14.09.2018

Raport curent privind completarea ordinii de zi a AGA SNN din data de 28.09.2018

Raport curent privind solicitarea de suplimentare a ordinii de zi AGOA din data de 28.09.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind reconectarea Unitatii 2 la SEN

Raport curent privind oprirea controlata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent privind  numirea domnului Dan Bigu in functia de Director Sucursala CNE Cernavoda ca urmare a finalizarii concursului intern de ocupare a functiei

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pentru data de 28.09.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind prelungirea duratei contractelor de mandat ale Directorului General, Directorilor Generali Adjuncti  si Directorului Financiar ai SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de 2 luni incepand cu data de 05.09.2018

Raport curent privind publicarea hotararilor AGA SNN 22.08.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind deconectarea si reconectarea Unitatii 2 CNE Cernavoda la SEN

Raport curent privind publicarea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunei 2018

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN in data de 14.09.2019

Raport curent privind disponibilitatea Raportului aferent Semestrului I al exercitiului financiar 2018

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 22.08.2018

Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 22.08.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind reconectarea Unitatii 1 la SEN

Raport curent privind deconectarea automata a Unitatii 1 de la SEN

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN in data de 22.08.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind lansarea Codului de etica si conduita in afaceri al SNN

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Incetarea relatiilor contractuale intre SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) si domnul Marian Serban, Director General Adjunct cu atributii de Director Sucursala CNE Cernavoda prin acordul partilor

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind publicarea hotararilor AGOA si AGEA 28.06.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 28.06.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Current report regarding the launch of the application Access SNN

Raport curent privind lansarea aplicatiei Access SNN

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind finalizarea programului de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind plata dividendelor aferente anului 2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a SNN in data de 28.06.2018

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014.

Raport curent privind publicarea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie 2018 – 31 martie 2018

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2018

Raport curent privind intrarea in programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent privind publicarea rezultatelor financiare aferente anului 2017

Raport curent privind numirea in functie a Directorului General, Directorilor Generali Adjuncti si a Directorului Financiar al SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 4 mai 2018

Raport curent privind disponibilitatea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind completarea ordinii de zi a AGOA SNN din data de 25.04.2018

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 25.04.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2018

Raport curent privind disponibilitatea situatiilor financiare individuale preliminare neauditate  la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN 31.01.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art.82 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 1/2006

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 02.03.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind revenirea la putere nominala a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent reducere de putere U2

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent: Calendar financiar 2018

Raport curent: Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 31.01.2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

X