Currently set to No Index

Situatii semestriale

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018

Raportul Financiar Semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018

Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Raportul Auditorului Independent de Revizuire a Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018

Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Raportul Auditorului Independent de Revizuire a Situatiilor Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018

 

 

 

X