Currently set to No Index

2014

Publicarea anuntului de oferta privind majorarea de capital social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

Raport curent deconectarea si reconectarea Unitatii 1 la Sistemul Energetic National

Raport curent privind reconectarea Unitatii 2 a CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National

Raport curent privind desincronizarea Unitatii 2 CNE Cernavoda de la Sistemul Energetic National

Raport curent privind incheierea unui act aditional la contractul reglementat de vanzare-cumparare energie electrica nr. 526/31.12.2013 incheiat intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si S.C. Electrica Furnizare S.A.

Raport curent de informare privind cererea de ordonanta presedintiala formulata de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent privind publicarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 18 Decembrie 2014

Raport curent privind aprobarea cantitatii de energie electrica si a pretului aplicat pe piata reglementata pentru anul 2015

Raport curent privind incheierea unor contracte de vanzare cumparare energie electrica intre S.N. Nuclearelectrica S.A. pe de o parte, si S.C. Electrificare C.F.R. S.A., pe de alta parte

Raport curent privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/11.03.2014

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK SA – Bucuresti

Raport curent privind reconectarea Unitatii 1 la Sistemul Energetic National

Raport curent privind cererea de anulare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 8 din data de 06.10.2014 formulata de S. C. Fondul Proprietatea S.A

Raport curent privind propunerea unui Proiect de hotarare pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. stabilita pentru data de 18 decembrie 2014

Raport curent privind desincronizarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda de la Sistemul Energetic National

Raport curent privind realizarea de tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind incheierea unor contracte de vanzare cumparare energie electrica intre S.N. Nuclearelectrica S.A. pe de o parte si S.C. Electrica Furnizare S.A., respectiv S.C.Electrica Distributie Transilvania Sud S.A. pe de alta parte

Raport curent privind incheierea unor contracte de vanzare cumparare energie electrica intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si S.C. Electrica Furnizare S.A.

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK S.A. – Bucuresti

Raport curent privind incheierea unor contracte de vanzare cumparare energie electrica intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si S.C. Electrica Furnizare S.A.

Raport curent privind decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. stabilita pentru data de 18 decembrie 2014

Raport curent rezultate financiare la 30.09.2014 – Nota explicativa

Raport curent disponibilitate Raport Trimestrial aferent trimestrului III al exercitiului financiar 2014

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK S.A. – Bucuresti

Raport curent privind numirea unui administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen si a unei conventii cadru de depozit overnight automat de catre SN Nuclearelectrica SA la Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK SA-Bucuresti

Raport curent privind rata de subscriere majorare capital social aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 6.10.2014

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind actiunea in justitie demarata de Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. in contradictoriu cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Raport curent privind recalcularea ex-date stabilita de AGEA din 6.10.2014 in conformitate cu noul ciclu de decontare T +2

Raport curent privind publicarea Hotararilor AGEA si AGOA din 6.10.2014

Raport curent privind actualizarea graficului de desfasurare a procedurii de selectie a unui investitor pentru proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda

Raport curent privind publicarea convocatorului completat pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 6 octombrie 2014

Raport curent – SNN analizeaza oportunitatea rezultata din anuntul potentialei vanzari a operatiunilor Enel in Romania

Raport curent privind actualizarea indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli al exercitiului financiar 2014

Completare Raport curent din data de 03.09.2014 privind completarea punctelor 7 si 8 de pe ordinea de zi a AGEA

Raport curent privind publicarea convocatorului pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 6 octombrie 2014

Raport curent privind disponibilitatea hotararii AGEA din data de 22.08.2014

Raport curent privind disponibilitate Raportului Semestrial aferent semestrului I al anului 2014

Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiarecompletarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile siRaport curent conform art. 113 pct. A alin. 1 lit. a) si b) din Regulamentul nr. – Completare ordine de zi AGEA, 22.08.2014

Raport curent privind o tranzactie cu RATEN-CITON de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind publicarea hotararilor AGOA si AGEA SNN SA din data de 31.07.2014

Raport curent privind raportul independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului nr. 1/2006

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen de catre SN Nuclearelectrica SA la Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK SA – Bucuresti

Raport curent cu privire la actele juridice cu valoare cumulata mai mare de 50.000 Euro incheiate de SNN SA cu valabilitate in semestrul I 2014

Raport curent cu privire la litigiile demarate de SC Fornul Proprietatea SA in legatura cu Hotararea AGEA numarul 1/11.03.2014

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen de catre SN Nuclearelectrica SA la Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK SA – Bucuresti

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN SA in data de 22.08.2014

Raport curent privind completarea convocatorului AGEA stabilita pentru data de 31 Iulie 2014

Raport curent privind completarea convocatorului AGOA stabilita pentru data de 31 Iulie 2014

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enuntate la art. 255 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind incheierea unui act aditional la contractul reglementat de vanzare cumparare energie electrica intre SN Nuclearelectrica SA si SC Electrica Furnizare SA

Raport curent privind publicarea convocatorului pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 31.07.2014

Raport curent privind litigiile demarate de SC Fondul Proprietatea SA in legatura cu Hotararea AGEA nr. 1/11.03.2014

Raport curent privind incheierea unui act juridic cu ICSI – Rm. Valcea

Raport curent cu privire la actul juridic incheiat cu Compania Nationala a Uraniului

Raport curent in conformitate cu articolul 225 din Legea 297/2004

Raport curent privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica SA

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2014

Raport curent privind cererile de suspendare si anulare a Hotararii AGEA din data de 11.03.2014 formulate de Fondul Proprietatea SA

Raport curent privind disponibilitatea rapoartelor anuale 2013

Raport curent privind publicarea Hotararilor AGOA si AGEA din data de 29.04.2014

Raport curent privind completarea convocatorului AGA programata in data de 29.04.2014

Raport curent conform articolului 225 din Legea 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Raport curent cu privire la erata la situatiile financiare consolidate ale SN Nuclearelectrica SA la 31.12.2013

Raport curent privind convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN SA in data de 29.04.2014 si propunerea de divident brut pe actiune

Raport curent privind incheierea unui contract de vanzare cumparare energie electrica intre SN Nuclearelectrica SA si SC GEN-I Bucharest – Electricity Trading and Sales SRL

Raport curent privind publicarea Hotararilor AGEA si AGOA SN Nuclearelectrica SA din data de 11.03.2014

Raport curent privind modificarea structurii organizatorice a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Raport curent privind disponibilitatea Situatii Financiare Separate si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

Raport curent cu privire la tranzactii de tipul celor enumerate la articolul 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent cu privire la disponibilitatea materialelor pentru AGA SNN din data de 11.03.2014

Raport curent privind numirea Directorului Financiar al SNN SA

Raport auditor independent pentru semestrul II 2013

Raport curent conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu ationarii controlul societatii – perioada 31.01.2014

Raport curent conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu ationarii controlul societatii – perioada 7- 14.01.2014

Raport curent conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu ationarii controlul societatii – perioada 1.10 – 31.12.2013

Informare privind actiunea in justitie initiata de S.N. Nuclearelectrica S.A. in contradictoriu cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Raport curent cu privire la aprobarea cantitatii de energie si a tarifului pe piata reglementata pe anul 2014

 

 

X