Currently set to No Index

2015

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Aprobare cantitati de energie electrica si pret aplicat pe piata reglementata pentru anul 2016

Raport curent Hotarari Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, 17.12.2015

Informare privind litigiul demarat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Bucuresti impotriva S.N. Nuclearelectrica S.A. avand ca obiect pretentii, actiune formulata in urma controlului Curtii de Conturi la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Bucuresti si inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti-Sectia a VI a Civila sub nr. dosar 13275/3/2015

Notificare privind rezultatele ofertei de actiuni aferenta operatiunii de majorare de capital social

Raport privind subscrierile de actiuni in cadrul majorarii de capital social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. („SNN”)

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent privind raportul Trimestrial aferent trimestrului III al exercitiului financiar 2015

Raport curent Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN pentru data de 17.12.2015

Raport curent privind extinderea perioadei aferente programului de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda in anul 2016

Raport curent privind disponibilitatea Raportului trimestrial aferent trimestrului III al exercitiului financiar 2015

Raport curent privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/11.03.2015

Raport curent privind semnarea Memorandumului de Intelegere pentru dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent privind aprobarea Memorandumului de Intelegere privind privind dezvoltarea, constructia, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 22.10.2015

Raport curent privind punctul de vedere al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA fata de comunicatul de presa emis de Greenpeace Romania in data de 22.10.2015

Raport curent privind publicarea Prospectului proportionat de oferta aferent majorarii de capital social al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK SA – Bucuresti

Raport curent – Convocator completat pentru Adunarea Generala a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 22.10.2015

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent privind inaintarea spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.10.2015 a Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN in data de 22.10.2015

Raport curent Hotarari AGOA 14.09.2015

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Informare privind litigiul demarat de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA impotriva ArcelorMittal Galati SA

Raport Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2015

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2015

Raport curent privind demararea procedurii de majorare de capital social al SNN prin aport in natura si numerar

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN in data de 14.09.2015

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 si alre Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Raport curent privind incheierea unor depozite la termen la EXIMBANK SA – Bucuresti

Raport curent – Functionarea la parametri normali a CNE Cernavoda in conditiile scaderii nivelului fluviului Dunarea

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.06.2015

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent privind reconectarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2014

Raport curent privind desincronizarea de la Sistemul Energetic National a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind finalizarea programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Informare privind litigiul demarat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Bucuresti impotriva S.N. Nuclearelectrica S.A. in legatura cu obligarea la plata a unor sume de bani, actiune formulata in urma controlului Curtii de Conturi la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Bucuresti

Raport curent convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 15.06.2015

Raport curent privind disponibilitatea raportului trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2015

Raport curent privind oprirea planificata a Unitatii 2 a CNE Cernavoda

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent disponibilitate Raport anual 2014

Raport curent privind publicarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare din data de 29.04.2015

Raport curent privind cererea de ordonanta presedintiala formulata de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent corectare eroare materiala in Convocatorul completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 29 aprilie 2015

Raport curent completare convocator Adunarea Generala a Actionarilor SNN pentru 29.04.2015

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK SA – Bucuresti

Raport curent privind reconectarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind desincronizarea de la Sistemul Energetic National a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda

Raport curent conform art. 225 din Legea 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Raport curent reconectare Unitatea 1, CNE Cernavoda

Raport curent incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK SA – Bucuresti

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN in data de 29.04.2015 si propunerea de dividend brut pe actiune in valoare de 0,30 lei/actiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

Raport curent privind desincronizarea Unitatii 1 de la Sistemul Energetic National

Raport curent conform art. 225 din Legea 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent conform art. 225 din Legea 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Informare privind cererea de ordonanta presedintiala formulata de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent conform art. 225 din Legea 297/2004 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Comunicat disponibilitate Situatii Financiare Individuale Preliminate Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

Raport curent privind o tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 – constituire depozit la termen

Raport curent privind o tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport privind subscrierile de actiuni in cadrul majorarii de capital social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. („SNN”)

Notificare cu privire la rezultatele subscrierii in cadrul dreptului de preferinta a unor actiuni emise in vederea majorarii capitalului social prin aport in numerar al SN Nuclearelectrica SA conform Hotararii AGEA din data de 06.10.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, numarul 6703/31.10.2014

Raport curent privind tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de societate in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 si ale regulamentului nr. 1/2006

Raport curent privind o tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind calendarul financiar al SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2015

Informare privind cererea de ordonanta presedintiala formulata de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014

Raport curent privind tranzactiile de tipul celor enumerate la art. 225, din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK SA – Bucuresti

X