Currently set to No Index

2017

 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind  numirea domnului Cosmin Ghita in functia de Director General al SNN pe o perioada provizorie de 4 luni si numirea domnului Adrian Dumitriu in functia de Director Financiar al SNN pe o perioada provizorie de 4 luni

Raport curent privind hotararile AGOA si AGEA din data de 20.12.2017

Directorul Financiar al SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) a informat Consiliul de Administratie asupra deciziei de renuntare la mandatul de Director Financiar

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Delegarea conducerii societatii catre doi Directori Generali Adjuncti. Numirea domnilor Dan Laurentiu Tudor si Toni Viorel-Lary in functiile de Director General Adjunct in cadrul SNN pentru o perioada provizorie de 4 luni prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 206 din data de 13.12.2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 20.12.2017

Raport curent privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 20.12.2017

Raportul trimestrial privind activitatea economico – financiara pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial privind activitatea economico – financiara pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014.

Numirea domnului Banescu Dragos Ionut in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014.

Schimbari in conducerea Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Informare privind litigiul demarat de Sindicatul Liber Energetica Nucleara 90 Cernavoda si salariati SNN privind unele drepturi salariale

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind plata dividendelor distribuite de SNN in temeiul prevederilor art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017

Raport curent privind hotararile adoptate in cadrul AGOA si AGEA SNN 28.09.2017

Informare privind litigiul demarat de Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. impotriva ArcelorMittal Galati S.A

Raport curent privind completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 28.09.2017/29.09.2017

Raport curent privind  litigiul demarat de Sindicatul CNE Cernavoda si angajati ai CNE Cernavoda impotriva SN Nuclearelectrica SA  privind unele drepturi salariale

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind reconectarea Unitatii 2 CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor in data de 28.09.2017

Raport curent privind numirea domnului Cosmin Ghita in functia de Director General al SNN pentru o perioada provizorie de 4 luni prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 132 din data de 24.08.2017

Raport curent privind  hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 24 august 2017

Raport curent – oprirea controlata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent –  Infirmarea achizitiei de catre SN Nuclearelectrica SA („SNN”) a Companiei Nationale a Uraniului („CNU”), informatie aparuta in presa centrala in data de 24.08.2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 28.09.2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind publicarea  Raportului semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2017

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Semestrial pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017

Raport curent privind convocatorul completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 24.08.2017/25.08.2017

Raport independent de asigurare limitată asupra informaţiilor incluse în rapoartele curente întocmite de Societate în conformitate cu prevederile art. 225 din legea nr. 297/2004, respectiv art. 82 din legea nr. 24/2017 şi ale Regulamentului ASF (fostă CNVM) nr. 1/2006 – semestrul I 2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind reconectarea Unitatii 2 CNE Cernavoda la SEN

Raport curent privind deconectarea Unitatii 2 CNE Cernavoda 22.07.2017

Raport curent privind deconectarea Unitatii 2 CNE Cernavoda de la SEN

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Ationarilor SNN in data de 24.08.2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 11 iulie 2017

Raport curent privind schimbari in conducerea Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Modificare prin Decizie ANRE a pretului mediu reglementat pentru anul 2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Informare privind punctul 13 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 11.07.2017, punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea Ministerului Energiei transmisa prin adresa nr. 101864/TFP/12.05.2017 inregistrata la SNN cu nr. 5769/12.05.2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN in data de 11.07.2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind finalizarea programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2016

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2017

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National

Raport curent privind numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN

Raport curent privind deconectarea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda si intrarea in oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

Raport curent privind publicarea raportului anual aferent anului 2016

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN 24.04.2017

Raport curent privind disponibilitatea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016

Informare privind pozitia Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA fata de propunerile actionarului minoritar Fondul Proprietatea privind introducerea a doua puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 24.04.2017

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr. 24/2017

Raport curent – Decizia Consiliului de Administratie al SNN privind aprobarea unui mandat provizoriu pe o perioada de 4 luni pentru Directorul General Daniela Lulache

Raport curent privind completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 24.04.2017/25.04.2017

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.03.2017

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN pentru data de 24.04.2017

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN pentru data de 29.03.2017

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014

X