Currently set to No Index

Situatii trimestriale

Trimestrul IV

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru trimestrul IV 2017  intocmit in baza prevederilor art. 7, punct 7.10 din Contractele de administratie, valabile la 31 decembrie 2017, incheiate intre administratori si S.N. Nuclearelectrica S.A.  si art. 55 al Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Trimestrul III

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2017)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”, adoptat de catre Uniunea Europeana

Raport trimestrial la Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA  pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017 Trimestrul III 2017

Trimestrul I

Raport trimestrial privind activitatea economico-financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare pentru trimestrul I al exercitiului financiar 2017

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Raport trimestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017

X