Currently set to No Index

Situatii trimestriale

Trimestrul III

Raport financial trimestrial  privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2018)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2018 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raport trimestrial al consiliului de administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018

Trimestrul I

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2018)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raport  trimestrial al Consiliului de Administratie al SNN pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018

X