Currently set to No Index

Situatii anuale

Raportul Anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Situatiile Financiare Individuale Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

EXCEL-Situatiile Financiare Individuale Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Situatiile Financiare Consolidate Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

EXCEL- Situatiile Financiare Consolidate Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”)

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate

 

EXCEL-Situatii financiare individuale preliminare si neuditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018

Situatii financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

X