20/05/2019

17 apr.

20/05/2019

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 20.05.2019

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 20.05.2019

Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN-actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Anexa 1: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4.1: Lista pozitiei „Dotari” pentru anul 2019

Anexa 5: Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Punctul 3: Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorilor cu care SNN a incheiat contract de mandat la nivelul celor aprobate administratorului executiv prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019

Punctul 4: Nota de informare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.05.2019 privind solicitarea Ministerului Energiei prin adresa nr.101.426/AA/03.05.2019

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.

Punctul 3: Aprobarea achizitiei de servicii de consultanta (intr-o structura integrata, respectiv consultanta tehnica, pe probleme de mediu, financiara si juridica) pentru efectuarea analizei de tip “due diligence” in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara

 

Solicitarea de completare a ordinii de zi AGOA primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei

Solicitare completare ordine de zi

 

 

Imputernici generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA-click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA-click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA-click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA-click aici

Imputernici speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (ordine de zi completata) -click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (ordine de zi completata) -click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA-click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA-click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (ordine de zi completata) -click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (ordine de zi completata) -click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA-click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA-click aici

Proiecte de hotarare

Proiect de hotarare AGOA (ordine de zi completata)

Proiect de hotarare AGEA

Hotarari

Hotararea AGOA nr. 6/20.05.2019

Hotarea AGEA nr. 7/20.05.2019

 

Comments are closed.

X