Prezentarea situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

X