10/04/2019

8 mart.

10/04/2019

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru 10.04.2019

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru 10.04.2019

Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN-actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, in forma propusa in Anexele 3.1 si 3.2 la Actul Aditional.

Anexa 3.1

Anexa 3.2

Punctul 2.2 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi 

Punctul 3 Aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare

Planul de administratie 2019-2022 (sumar)

Indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi ai S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat

Indicatori de performanta trimestriali pentru administratorii neexecutivi ai S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat

Punctu 4.1  Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei.

Forma Act Aditional

Anexa 3.1

Anexa 3.2

Punctul 4.2 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii

Punctul 5.1  Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executive in forma propusa in Anexa 3.1 si 3.2.

Anexa 3.1

Anexa 3.2

Punctul 5.2 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executivi

Indicatori de performanta pentru administratorul executiv al S.N.Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat

Indicatori de performanta trimestriali pentru administratorul executiv al S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat

Punctul 6.1  Aprobarea  formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii in forma propusa de Ministerul Energiei.

Forma Act Aditional

Anexa 3.1

Anexa 3.2

Punctul 6.2 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii

Punctul 8.1  Aprobarea limitelor generale ale  remunerației administratorului executiv

Punctul 8.2  Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile lunare a remuneratiei Directorilor Societatii intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara

Punctul 9: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.

Punctul 10: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2:  Aprobarea Acordului Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA.

Acord de confidentialitate privind accesul actionarilor la Acordul Investitorilor, documentul care a stat baza notei de prezentare

Punctul 5.1  Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii  in forma propusa de Ministerul Energiei. Anexa face parte din prezentul Convocator

Punctul 5.2 Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.

 

Solicitare de completare a ordinii de zi din partea Ministerului Energiei, actionarul majoritar

Solicitare de completare a ordinii de zi AGEA

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

 

Imputerniciri speciale (ordinea de zi completata)

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta (ordinea de zi completata)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA   – click aici

 

Proiecte hotarare (ordinea de zi completata)

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGEA

 Hotarari

Hotarare AGOA 10.04.2019

Hotarare AGEA 10.04.2019

Comments are closed.

X