23/04/2019

22 mart.

23/04/2019

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 23.04.2019

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2019

Regulamentul privind organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN-actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consililui de Administratie nr. 231/18.12.2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

Raportul auditorului independent privind situatiile financiare individuale

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

Raportul auditorului independent privind situatiile financiare consolidate

Punctul 4: Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 15 din Regulamentul 5/2018

Nota privind aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

Punctul 5: Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 378. 914.310 lei a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,25670615 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2019 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 5¹: Aprobarea distribuirii sumei de 438.625.752 lei sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,45474494 lei. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2019 si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2018.

Punctul 6: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Punctul 7: Aprobarea vânzării activului ” Bloc locuințe imobil LOT 2+LOT 1 (Cămin de nefamiliști)”, compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenajări parcaje, teren sport, spații verzi, situat în Strada Salciei nr. 14, ora Cernvoda, județul Constanța, aparținând Societii Naționale Nuclearelectrica SA.

 

 Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea

Solicitare de completare a AGOA

Imputernici generale

Imputernice generala persoane fizice AGOA-click aici

Imputernice generala persoane juridice AGOA-click aici

 

Imputernici speciale (Ordinea de zi completata)

 

Imputernice speciala persoane fizice AGOA-click aici

Imputernice speciala persoane juridice AGOA-click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta (Ordinea de zi completata)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA-click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA-click aici

 

Proiecte de hotarare (Ordinea de zi completata)

 

Proiect de hotarare AGOA

 

Hotarare

Hotarare AGOA

Comments are closed.

X