09/12/2016

7 nov.

09/12/2016

Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 09.12.2016

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 09.12.2016

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.

Punctele 3-12 – Nota privind aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., aprobarea indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie si formei contractului de mandat care urmeaza sa fie incheiat de Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. cu administratorii ale caror mandate sunt reinnoite

Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SN Nuclearelectrica SA

Punctul 3 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Sandulescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011 (vot secret) – Raport de activitate

CV: Alexandru Sandulescu – Presedinte CA (membru neexecutiv, independent)

Punctul 4 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Alexe in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de acitivitate

CV: Alexandru Alexe – Vice Presedinte CA (membru neexecutiv)

Punctul 5 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Nicolae Bogdan Codrut Stanescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate

CV: Stanescu Nicolae Bogdan Codrut (membru neexecutiv)

Punctul 6 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Dan Popescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate

CV: Dan Popescu (membru neexecutiv, independent)

Punctul 7 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dnei. Daniela Lulache in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate

CV: Daniela Lulache (membru executiv)

Punctul  8 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dnei. Carmen Radu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un  mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate

CV: Carmen Radu (membru neexecutiv, independent)

Punctul 11 – Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii al caror mandat a fost reinnoit

Punctul 13 ( completare) –  Solicitarea Fondului Proprietatea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN

Informare de presa si a actionarilor SNN cu privire la declaratiile actionarului minoritar Fondul Proprietatea S.A.

Punctul 14 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.08.2016 – 31.10.2016, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Punctul 14 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.08.2016 – 31.10.2016 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Actualizarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie care solicita reinnoirea mandatelor cu rezultatele financiare ale companiei la data de 30.09.2016

 

Nota privind actualizarea rapoartelor individuale ale membrilor Consiliului de Administratie cu rezultatele financiare ale Societatii Nationale Nuclearelectrica SA (“SNN”) aferente perioadei de noua luni incheiata la 30 septembrie 2016

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Informare cu privire la anularea procedurii de achizitie a unui Studiu tehnico-economic si juridic privind reorganizarea sectorului de exploatare, prelucrare a minereului de uraniu si producerea combustibilului nuclear

 

Imputerniciri generale

 

Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) completat  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (completat)  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) completat – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (completat) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

 

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete) completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (completat) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete) completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (completat)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA 09.12.2016

Proiect de hotarare AGEA 09.12.2016

 

Hotarari

Hotarare AGOA 09.12.2016

Hotarare AGEA 09.12.2016

Comments are closed.

X