04/01/2019

26 nov.

04/01/2019

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 04.01.2019

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie aferent perioadei de 9 luni incheiata la data de 30.09.2018

Punctul 3:  Aprobarea Raportului de analiza cu privire la masura dispusa de Curtea de Conturi la pct. II.11 din Decizia nr. 5/28.06.2018.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA

Punctul 3: Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

Punctul 4: Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administrratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220 1 din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017

Punctul 5: Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, aprobarea perioadei de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA   – click aici

 

Proiecte hotarare

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotarare AGOA 04.01.2019

Hotararea AGEA SNN 04.01.2019

Comments are closed.

X