25/04/2016

24 mart.

25/04/2016

Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor SNN 25.04.2016

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN 25.04.2016

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctele 2, 3 si 4 – Nota privind aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 pe baza rapoartelor auditorului independent si a raportului anual al administratorilor pentru anul 2015

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare (“OMFP 1286/2012”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2015 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2015.

Situatiile Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015

Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2015 (a se vedea opinia de audit re-emisa)

Opinie re-emisa: Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2015

3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 1286/2012, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2015 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2015.

Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015

Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2015.(a se vedea opinia de audit re-emisa)

Opinie re-emisa: Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2015

Punctul 4: Nota privind aprobarea raportului anual aferent anului financiar 2015

Raportului anual al administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015.

Punctul 5: Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2015 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 99.499.571 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,33 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28.06.2016 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Punctul 7: Aprobarea politicii de dividend a SN Nuclearelectrica SA.

Solicitarea Fondului Proprietatea SA privind completarea ordinii de zi a AGOA cu punctele 6 si 8

Punctele 9 si 10: 8. Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

Raport privind indicatorii de performanta pentru management

Indicatori financiari conform contractului de imprumut EURATOM

Punctul 11: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015

Punctul 12: Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarii reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de administratie cu membrii Consiliului de Administratie SNN.

Punctul 13: Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 15.02.2016 – 15.03.2016, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011.

Punctul 14: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 15.02.2016 – 15.03.2016, conform art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

 

Punctul 2: Aprobarea transferului, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social prezentate in Nota nr. 3795/24.03.2016 catre Consiliul Local Cernavoda.

 

 

Imputerniciri generale

 

Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

 

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (completat) – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (completat) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

 

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (completat) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  (completat) – click  aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

 

Proiect de hotarare AGOA (completat)

Proiect de hotarare AGEA

 

Hotarari

 

Hotarare AGOA 25.04.2016

Hotarare AGEA 25.04.2016

Comments are closed.

X