31/07/2014

30 iun.

31/07/2014

Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 31.07.2014

Convocator AGA completat – 31.07.2014

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Nota cu privire la numirea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar – ACTUALIZARE

Punctul 2: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014

Punctul 3: Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate

Punctul 4: Aprobarea modificarii art. 7.19 si art. 7.21 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate

Punctul 6: Aprobarea acordarii unei remuneratii variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administratie in functie de performanta actiunilor SN Nuclearelectrica SA si a formei actului aditional la contractul de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie SNN

 Punctul 7: Mandatarea doamnei Elena Popescu pentru semnarea actului aditional la contractul de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie in conditiile punctului 6 al prezentei ordini de zi completate

 Punctul 8: Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa implementeze la nivelul conducerii executive a SN Nuclearelectrica SA un sistem de remunerare in functie de performanta actiunilor SN Nuclearelectrica SA

Atasament: Adresa Fondului Proprietatea

Punctul 9: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA

Punctul 10: Demiterea auditorului financiar ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, numirea noului auditor financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului

Punctul 11: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 28.02.2014 – 31.05.2014, care intra sub incidenta art. 52, alin (3) din OUG nr. 109/2011

Punctul 12: Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 28.02.2014 – 31.05.2014, conform art. 52. alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011

Informare privind drepturile de vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.07.2014

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Punctul 2: Prezentarea unei informari privind continuarea „Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda” si atragerea de noi investitori printr-o procedura competitiva de selectare

Punctul 4: Solicitarea catre Oficiul Registrului Comertului pentru numirea unui expert pentru evaluarea terenului pentru care a fost eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate nr. 12900, seria M03 emis de Ministerul Economiei in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea numarul 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare

Punctul 6: Aprobarea afilierii SNN la organizatiile interne si internationale in conformitate cu Nota prezentata actionarilor

Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

PROCURI SPECIALE SI BULETINE DE VOT

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect Hotarare AGEA – 31.07.2014

Proiect Hotarare AGOA – 31.07.2014

HOTARARI

Hotarare AGOA SNN SA – 31.07.2014

Hotarare AGEA SNN SA – 31.07.2014

Comments are closed.

X