31/01/2018

22 dec.

31/01/2018

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.01.2018

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctele 2 si 3:  Nota privind recalcularea remuneratiilor brute ale administratorilor si limitelor remuneratiilor brute ale directorilor prevazute in contractele de mandat, in baza prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 

Adresa Ministerul Energiei privind proiectele de hotarari propuse pentru punctele 2 si 4

Punctul 4: Forma actului aditional care urmeaza sa fie incheiat cu administratorii SNN

Forma actului aditional in forma propusa de Ministerul Energiei

Puncul 5: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.08.2017 – 15.12.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Punctul 6: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.08.2017 – 15.12.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (completata cu proiectele de hotarari propuse de ME) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (completata cu proiectele de hotarari propuse de ME)– click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (completat cu proiectele de hotarari propuse de ME)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (completat cu proiectele de hotarari propuse de ME) – click aici

 

Proiect de hotarare

Proiect de hotarare AGOA 31.01.2018 (completat cu proiectele de hotarari propuse de ME)

Hotarare

Hotararea AGOA nr. 1/31.01.2018

Comments are closed.

X