17/10/2016

13 sept.

17/10/2016

Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 17.10.2016

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 17.10.2016

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N Nuclearelectrica S.A.

Punctul 3: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.06.2016 – 31.07.2016, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 4: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.06.2016 – 31.07.2016 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (“MoU”), pana la data de 30 noiembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealaltă Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.

Solicitari suplimentare ordine de zi

Solicitare de suplimentare a ordinii de zi a AGA din 17.10.2016 transmisa de Fondul Proprietatea, actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social

Solicitare de suplimentare a ordinii de zi a AGA din 17.10.2016 transmisa de Ministerul Energiei, actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social

 

Imputerniciri generale

 

 

Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

 

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici (completat)

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici (completat)

 

Buletine de vot prin corespondenta

 

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici (completat)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click  aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici (completat)

 

Proiecte de hotarari

Proiect Hotarare AGOA 17.10.2016 (completat)

Proiect Hotarare AGEA  17.10.2016 (completat)

 

Hotarari

Hotararea AGOA 17.10.2016

Hotararea AGEA 17.10.2016

Comments are closed.

X