18/07/2016

9 iun.

18/07/2016

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 18.07.2016

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.

Punctul 3: Aprobarea „Strategiei pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice”.

Punctul 4: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.03.2016 – 01.06.2016, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 5: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.03.2016 – 01.06.2016 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda („MoU”) pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.

Punctul 3: Aprobarea Proiectului de investitii DICA („Depozitul Intermediar de Combustibil Ars”) actualizat pe baza „Actualizarii Studiului de Fezabilitate pentru DICA rev. 1”.

 

Solicitare de informatii si raspuns

Solicitare de informatii primita de la Ministerul Energiei, inregistrata cu nr. 7974/29.06.2016

Raspuns la solicitarea primita de la Ministerul Energiei

 

Imputerniciri generale

 

Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

 

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

 

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click  aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGEA

 

Hotarari

Hotarare AGOA 18.07.2016

Hotarare AGEA 18.07.2016

Comments are closed.

X