6/10/2014

5 sept.

6/10/2014

Convocator completat AGA SN Nuclearelectrica SA – 6.10.2014

Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 6.10.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

NOTA privind aprobarea majorarii capitalului social al S.N. Nuclearelectrica S.A. – punctele 5, 6 si 7 ale ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Raport de expertiza tehnica extrajudiciara in specializarea Evaluarea Proprietatii Imobiliare

Nota privind actele normative in baza carora au fost alocate sume de la bugetul de stat in perioada 2006 – 2009 pentru realizarea obiectivelor de investitii ale Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

Nota privind achizitia de servicii de asistenta, consultanta juridica si/sau reprezentare, dupa caz, in legatura cu o potentiala achizitie de catre SNN a unor active detinute de grupul Enel in Romania, precum si a altor tipuri de servicii de asistenta si intermediere in legatura cu analiza si implementarea unei tranzactii

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

NOTA privind prezentarea si aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie – punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. pentru perioada de 6 luni aferenta semestrului I al anului 2014

NOTA privind aprobarea aplicarii prevederilor legale referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit – punctul 5 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Informare privind drepturile de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 6/7 Octombrie 2014

 

Procuri speciale si buletine de vot

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA

 

Proiecte hotarari

Proiect Hotarare AGEA – 6.10.2014

Proiect Hotarare AGOA – 6.10.2014

 

Hotarari

Hotararea AGEA – 6.10.2014

Hotarare AGOA – 6.10.2014

Comments are closed.

X