22/08/2018

17 iul.

22/08/2018

Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.08.2018

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.08.2018

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2018 – 01.07.2018

Punctul 3: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2018 – 01.07.2018

Punctul 4: Informarea privind implementarea Regulamentului 2016/679 (GDPR – Regulamentul general privind protectia datelor) in cadrul SN Nuclearelectrica SA

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctele 2, 3 si 4: Aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor derulate pana in acest moment, inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr.6/24.08.2017, in sensul: a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare exsistente si incetarea activitatilor comisiilor desemnate (Comisie de negociere si Comisie Interministeriala), negocierile urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executive a SNN;b. Modificarii art.8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor si atributiilor.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie SNN sa stabileasca termenii si conditiile de continuare a negocierilor pentru a permite infiintarea unei societati mixte de proiect (,,JVCo”) cu CGN, precum si implementarea Strategiei revizuite conform punctului de mai sus.

4. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere, pentru o perioada de 6 luni de la data aprobarii corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale Memorandumului de Intelegere, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta Memorandumul de Intelegere fara nicio despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte

Strategia revizuita de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda

Punctul 5: Aprobarea Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” pe baza Studiului de Fezabilitate rev.11.

 

La punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA, SNN a publicat Nota  privind aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor a Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” pe baza Studiului de Fezabilitate rev.11.

Fata de toate informatiile prezentate in aceasta Nota, SNN intelege sa isi protejeze interesele comerciale legitime prin decizia de a nu dezvalui la acest moment date tehnice si financiare relevante in Studiul de Fezabilitate rev 11, date a caror publicare ar putea afecta negativ aplicarea strategiei si procedurile aferente.

Intelegand, in conditiile legislatiei aplicable dreptul actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, SNN doreste, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 10.08.2018, sa adreseze o cerere în scris, în limba română sau în limba engleză, insotita de angajamentul de confidentialitate pentru persoane juridice (click pentru a vizualiza documentul) /angajamentul de confidentialitate pentru persoane fizice (click pentru a vizualiza documentul) , de a primi acces la un sumar executiv al studiului de fezabiliate pentru Instalatia de detritiere CNE Cernavoda, care a stat la baza strategiei prezentate actionarilor.

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din strada Polona, nr. 65 in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGA 22.08.2018”.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 10.08.2018 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie o copie a sumarului executiv al studiului de fezabiliatate pentru Instalatia de Detritiere CNE Cernavoda, incepand cu data de 15.08.2018 si pana la data AGA din 22.08.2018.

Copia sumarului executiv a studiului de fezabilitate va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din strada Polona nr. 65, in intervalul orar 08:00 – 11:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctele 6 si 7: Informare cu privire la rezultatul analizei comparative intre instalare linie de procesare pulbere U3O8 la FCN Pitesti si preluare linie de la CNU Feldioara

7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa realizeze o analiza de tip due dilligence (tehnic, mediu, financiar, juridic) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.

Solicitare de completare a ordinii de zi de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Adresa nr. 9740/02.08.2018

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  (ordine de zi completata)  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  (ordine de zi completata) – click aici

 

Buletine de vot prin  corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  (ordine de zi completata) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA (ordine de zi completata)  – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGEA (ordine de zi completata)

 

Hotarari

Hotarare AGOA nr. 8/22.08.2018

Hotarare AGEA nr. 9/22.08.2018

Comments are closed.

X