28/06/2018

23 mai

28/06/2018

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 28.06.2018

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 28.06.2018

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Solicitare de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Puctul 3: Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2018, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Lista candidatilor propusi pentru pozitiile de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al SNN

CV-urile candidatilor propusi:

Tudorache Iulian-Robert 

Gentea Cristian 

Elena Popescu 

Dragos Ionut Banescu 

Marcu Mirel Alexandru 

Dima Cristian

Mihai Daniel Anitei

Punctul 14: Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, recalculata cu aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017, conform Notei prezentate actionarilor

Anexa nr.1 – Situatia privind calculul nivelului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Punctul 15: Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii

Punctul 17: Aprobarea Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatilor pentru posturile de administratori ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

Profilul Consiliului de Administratie

Profilul candidatilor pentru posturile de administratori

Punctul 19: Aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii cu contract de mandat si a limitei de raspundere pentru directorii cu contract de mandat in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.

Punctul 20: Informare privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018 cu privire la clarificarea/ solutionarea aspectelor evidentiate de auditorul financiar independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2017

Punctul 21:  Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018.

Punctul 22: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  convocator completat – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  convocator completat (vot secret) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA convocator completat – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA convocator completat (vot secret) – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  convocator completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  convocator completat(vot secret)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA   convocator completat– click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  convocator completat (vot secret) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA  – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA (convocator completat)

Proiect de hotarare AGEA

 

Hotarari

Hotarare AGOA nr. 6/28.06.2018

Hotarare AGEA nr. 7/28.06.2018

Comments are closed.

X