02/03/2018

26 ian.

02/03/2018

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data de 02.03.208

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2018

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Anexa 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa 4.1 – Lista pozitiei „DOTARI” pe anul 2018

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator

Punctul 3 – Solicitare de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA (ordine de zi completata)  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA (ordine de zi completata) – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA (ordine de zi completata) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA  (ordinea de zi completata) – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGEA (ordine de zi completata)

 

Hotarari

Hotararea AGOA nr.  3/02.03.2018

Hotarare AGEA nr. 4/02.03.2018

 

Comments are closed.

X