20/12/2017

16 nov.

20/12/2017

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 20.12.2017

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 20.12.2017

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Prezentarea raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 01.01-30.09.2017 aferenta trimestrului III al anului 2017.

Punctele 3-6: Solicitare de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar Ministerul Energiei

Forma contractului de mandat propusa de actionarul majoritar Ministerul Energiei

Punctul 11: Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale caror mandate au fost prelungite precum si contractul de mandat – in forma aprobata in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.08.2017 – cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administratie.

Actul aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii

Contractul de mandat in forma aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 24.08.2017

LISTA CANDIDATILOR PROPUSI PENTRU POZITIILE DE MEMBRII PROVIZORII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA SA SUPUSA VOTULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 20.12.2017

Tudorache Iulian-Robert 

Anton Cristian-Romulus

Elena Popescu 

Gentea Cristian 

Dragos Ionut Banescu 

Marcu Mirel Alexandru 

Sebastian Tcaciuc

Dima Cristian

Mihai Daniel Anitei

Calin Radu Vilt

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctele 2 si 3: Aprobarea modificarii unor conditii asociate Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear S.A., in cuantum de maximum 4.000.000 RON, pentru finantarea activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu prevederile Notei prezentate actionarilor.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a aproba orice alte modificari ulterioare ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar, inclusiv a volumului (pe categorii de cheltuieli) si a structurii acestuia, cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 4.000.000 RON.

 

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) completat – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA completat – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete)  completat – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA completat  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA completat – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  completat – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete) completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA   completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete) completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA completat – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA completat

Proiect de hotarare AGEA completat

 

Hotarari

Hotarare AGOA nr. 10/20.12.2017

Hotarare AGEA nr. 11/20.12.2017

Comments are closed.

X