28/09/2017 AGOA si AGEA de la ora 11:00, respectiv 12:00

25 aug.

28/09/2017 AGOA si AGEA de la ora 11:00, respectiv 12:00

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 28.09.2017

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din 28.09.2017

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea „Strategiei pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice”, revizuita.

Punctele 3 si 4:  Solicitare de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Nota privind modalitatea de implementare, in cazul aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, a punctelor 3 si 4 de pe ordinea de zi din convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.09.2017/29.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea modificarii proiectului de investitii DICA, asa cum este aceasta documentata prin „Strategia pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice” revizuita, cu mentinerea valorii aprobate a investitiei de 604.567,54 mii lei.

Punctul 3: Solicitare de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Nota privind avizarea/ aprobarea demararii fazei 1 a Strategiei pentru proiectul de retehnologizare a Unitatii 1

 

Solicitare de informatii si raspuns

 Solicitare de informatii din partea actionarului majoritar Ministerul Energiei privind strategia si proiectul de investitii DICA

Raspuns SNN la solicitarea de clarificari 

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (completat)  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  (completat) – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  (completat)  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  (completat) – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (completat) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (completat) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  (completat) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA (completat) – click aici

 

Proiecte de hotarare

Proiect de hotarare AGOA (completat)

Proiect de hotarare AGEA (completat)

 

Hotarari

Hotarare AGOA nr. 8/28.09.2017

Hotarare AGEA nr. 8/28.09.2017

Comments are closed.

X