28/09/2017 AGOA de la ora 10:00

18 aug.

28/09/2017 AGOA de la ora 10:00

 

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.09.2017

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada de 6 luni aferenta semestrului I al anului 2017.

Punctul 3: Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica S.A. in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie a sase (6) membri ai Consiliului de Administratie ce vor fi desemnati de catre actionarul Statul roman in vederea alegerii in adunarea generala a actionarilor, va fi derulata de catre Ministerul Energiei in calitate de autoritate publica tutelara, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) si alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. (solicitare Ministerul Energiei)

Punctul 4: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.06.2017 – 15.08.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Puncftul 5: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.06.2017 – 15.08.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernici speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici

 

Proiect de hotarare

Proiect de hotarare AGOA 28.09.2017

 

Hotarare

Hotarare AGOA nr. 7/28.09.2017

 

 

Comments are closed.

X