24/08/2017

20 iul.

24/08/2017

Convocatorul completat at Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 24.08.2017

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 24.08.2017

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctele 2-7: Solicitarea actionarului majoritar privind convocarea AGA

Punctele 8 – 13: LISTA CANDIDATILOR PROPUSI PENTRU POZITIILE DE MEMBRII PROVIZORII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA SA IN CONFORMITATE CU PUNCTELE 8-13 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 24.08.2017

CV Iulian-Robert Tudorache

CV Cristian-Romulus Anton

CV Popescu Elena

CV  Gentea Cristian

CV Banica Roxana

CV Marcu Mirel Alexandru

CV Calin Radu Vilt

Punctul 15: Aprobarea formei contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie ai SN Nuclearelectrica – punct suplimentar pe ordinea de zi

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA transmisa de actionarul majoritar Ministerul Energiei

Punctul 16.1: Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu membrii privizorii ai Consiliului de Administratie. – proiect de hotarare transmis de actionarul majoritar Ministerul Energiei

Punctul 16.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat – in forma aprobata in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 – cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

Punctul 17: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.05.2017 – 15.06.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 18: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.05.2017 – 15.06.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctele 2 si 3: 2. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, pentru o perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte

3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017.

Punctele 4 si 5: Solicitarea de completare a ordinii de zi AGEA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) completata  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA completata – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) completata – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA completata  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA completata – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA completata – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete)  completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  completat  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete) completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA completat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotararea AGOA nr. 5/24.08.2017

Hotarare AGEA nr. 6/24.08.2017

 

Comments are closed.

X