Prezentarea situatiilor financiare individuale si consolidate auditate aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016

X