29/03/2017

22 feb.

29/03/2017

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 29.03.2017

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 

Punctul 2 – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Anexa 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa 5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Punctele 3 si 4 – Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, cuprizand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta si defalcarea lor trimestriala pentru anul 2017, precum si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de administratie cu membrii Consiliului de Administratie SNN.

Aprobarea completarii anexei 1.1. la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, cuprinzand defalcarea trimestriala a nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta aferenti anului 2017, cu indicatorii si criteriile de performanta aferenti lunii aprilie 2017 si evidentierea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta aferent lunii aprilie 2017 in cadrul perioadei cumulate ianuarie-aprilie 2017, precum si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de administratie cu membrii Consiliului de Administratie SNN.

Punctul 5 – Aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate avand ca obiect reglementarea unor aspecte in legatura cu incetarea, la termen, a mandatului unor administratori la data de 25.04.2017 si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de administratie cu membrii Consiliului de Administratie SNN in cauza.

Forma actului aditional la contractul de administratie 

Punctul 6 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.11.2016 – 16.02.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 7 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.11.2016 – 16.02.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Imputerniciri speciale

 

Imputernicire specială pentru actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice AGOA  – click aici

 

Imputerniciri generale

 

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGOA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

 

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect Hotarare AGOA 29.03.2017

 

Hotarare

Hotararea AGOA 29.03.2017

Comments are closed.

X